Актуально

Відкритий бюджет

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)" •PDF• •Друк•
••Четвер•, 11 •серпня• 2011, 09:06•

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
„ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)”


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений проект закону розроблено на виконання Указу Президента України від 25.05.04 № 576 „Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”, доручення Президента України В. Януковича від 29.06.10 № 1-1/1378, доручення Прем’єр - міністра України М. Азарова від 02.07.10 № 39073/0/1-10, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.10 № 359 „Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення”, доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.10 № 13866/2-10 з метою посилення ефективності державного контролю за додержанням законодавства про працю, зокрема стосовно своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, легалізації зайнятості, додержання мінімальних державних гарантій щодо оплати праці, підвищення рівня захисту трудових прав працюючого населення.
На даний час роботодавець в Україні має економічну вигоду від затримки виплати заробітної плати, виплати заробітної плати в розмірах менших ніж передбачено законодавством, виплати заробітної плати „в конвертах”, не оформлення трудових відносин. Така ситуація порушує права працюючого населення та не сприяє надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.
На сьогодні Україна має найнижчі штрафні санкції , з поміж країн Європи, за порушення законодавства про працю, в тому числі і за несвоєчасну та не у повному обсязі виплатe заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій. Одночасно в країнах Європи мінімальні штрафні санкції за зазначене порушення складають від 8300 грн. (Болгарія) до 100000 грн. (Чехія), максимальні від 83000 грн. (Болгарія) до 2000000 грн. (Словаччина).
Законопроект дозволить захистити конституційне право громадян на своєчасне одержання винагороди за працю та забезпечить позитивний вплив на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, зменшить кількість випадків порушення норм законодавства про працю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою підвищення рівня наглядової функції посадових осіб, які уповноважені застосовувати адміністративні стягнення, збільшення надходжень до Державного бюджету та Пенсійного фонду, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості, посилення соціального захисту працюючої частини населення України та забезпечення позитивного впливу на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України „Про оплату праці”, „Про колективні договори і угоди”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та, відповідно, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дозволить посилити ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, насамперед, щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості шляхом зменшення виплати необлікованої заробітної плати, що сприятиме дотриманню підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та фізичними особами – приватними підприємцями вимог законодавства про працю, підвищить захист трудових прав працюючого населення, сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.


Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр соціальної політики України С. Тігіпко


"_____" _____________ 2011 р.

 

Проект

 

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статтю 41 викласти у такій редакції:
 „Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, інші порушення вимог законодавства про працю -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці -
тягне за собою накладення штрафу на працівників від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”
2) у абзаці другому статті 41-2 слова „до ста” замінити словами „до ста п’ятидесяти”.
3) у абзаці другому статті 188-6 слова „від п'ятдесяти до ста” замінити словами „від ста до двохсот”.
4) статтю 1886 доповнити частиною другою у такій редакції:
 „2. Відмова працівника від надання пояснень посадовим особам органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю -
тягне за собою накладення від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.
5) у статті 221 після цифр „1865 - 1881,” доповнити словами та цифрами „частиною другою статті 1886”;
6) у абзаці першому статті 2301 слово та цифри в дужках „стаття 1886” замінити словами та цифрами „частина перша статті 1886”;
7) у абзаці третьому статті 2301 слова „до вісімдесяти” замінити словами „до ста восьмидесяти”;
8) у абзаці третьому статті 2301 слова „до ста” замінити словами „до двохсот”;
9) пункті 1 частини першої статті 255 після абзацу „Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 16312)” доповнити новим абзацом у такій редакції:
„органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю (частина друга статті 1886)”;
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25-26,ст. 131):
1) статтю 172 викласти у такій редакції:
„ Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
Не оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи, незаконне звільнення працівника з роботи, а також інше грубе порушення законодавства про працю, -
караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -
караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”;
2) статтю 175 доповнити новою частиною в такій редакції:
нарахування та виплата заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) у частині першій статті 212 слова „від трьохсот до п'ятисот” замінити словами „від п'ятисот до тисячі”;
4) у частині другій статті 212 слова „від п'ятисот” замінити словами „від тисячі”;
5) у частині першій статті 212-1 слова від „від трьохсот до п'ятисот” замінити словами „від п'ятисот до тисячі”;
6) у частині другій статті 212-1 слова „від п'ятисот” замінити словами „від тисячі”
3. У частині першій статті 18 Закону України „Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 36, ст. 361) слова „до ста” замінити словами „до ста п’ятидесяти”.
ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

2010-2019 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації