Актуально

Відкритий бюджет

Проект Закону України "Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності у сфері праці" •PDF• •Друк•
••Четвер•, 11 •серпня• 2011, 09:10•
Проект Закону України "Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів підприємницької діяльності у сфері праці"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України „Про відповідальність підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Зазначений проект закону розроблено на виконання Указу Президента України від 25.05.04 № 576 „Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”, доручення Президента України В. Януковича від 29.06.10 № 1-1/1378, доручення Прем’єр - міністра України М. Азарова від 02.07.10 № 39073/0/1-10, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.10 № 359 „Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення”, доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.10 № 13866/2-10 з метою посилення ефективності державного контролю за додержанням законодавства про працю, зокрема стосовно своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, легалізації зайнятості, додержання мінімальних державних гарантій щодо оплати праці, підвищення рівня захисту трудових прав працюючого населення.
Проект встановлює відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці і спрямований на посилення державного контролю в частині додержання законодавства про працю та захист прав працівників.
На даний час роботодавець в Україні має економічну вигоду від затримки виплати заробітної плати, виплати заробітної плати в розмірах менших ніж передбачено законодавством, виплати заробітної плати „в конвертах”, не оформлення трудових відносин. Така ситуація порушує права працюючого населення та не сприяє надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.
На сьогодні Україна має найнижчі штрафні санкції, з поміж країн Європи, за порушення законодавства про працю, в тому числі і за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій. Одночасно в країнах Європи мінімальні штрафні санкції за зазначене порушення складають від 8300 грн. (Болгарія) до 100000 грн. (Чехія), максимальні від 83000 грн. (Болгарія) до 2000000 грн. (Словаччина).
Законопроект дозволить захистити конституційне право громадян на своєчасне одержання винагороди за працю та забезпечить позитивний вплив на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дозволить легалізувати зайнятість населення та сприятиме викоріненню виплати заробітної плати „в конвертах”, зменшить кількість випадків порушення норм законодавства про працю.
 
2. Мета і шляхи її досягнення
Законопроект розроблено з метою підвищення рівня наглядової функції посадових осіб, які уповноважені застосовувати штрафні санкції, збільшення надходжень до Державного бюджету та Пенсійного фонду, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості, посилення соціального захисту працюючої частини населення України та забезпечення позитивного впливу на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.
3. Правові аспекти
Нормативно-правові актами у даній сфері правового регулювання відсутні.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції.
6. Регіональний аспект
Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та, відповідно, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.
8. Громадське обговорення
Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.
10. Прогноз результатів
Прийняття Закону України дозволить посилити ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, насамперед, щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості шляхом зменшення виплати необлікованої заробітної плати, що сприятиме дотриманню підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та фізичними особами – приватними підприємцями і іншими суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства про працю, підвищить захист трудових прав працюючого населення, сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр соціальної політики України С. Тігіпко

 

Проект

 

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про відповідальність підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності,
фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів
підприємницької діяльності у сфері праці

 

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, установ, організаційнезалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності за правопорушення у сфері законодавства про працю.
Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері законодавства про працю
Підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці та інші суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 ухилення від оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи та виплата винагороди за працю без нарахування та сплати внесків та податків - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного неоформленого працівника;
 порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, виплата їх не в повному обсязі - зпідприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі сто п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів за кожного виявленого працівника відносно якого скоєно порушення.
нарахування та виплату заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці (обсяг робіт) - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штрафу розмірі семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за кожного виявленого працівника відносно якого скоєно порушення.
інші порушення вимог законодавства про працю - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Застосування штрафних санкцій до підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності за порушення у сфері праці здійснюється відповідно до цього Закону.
Власник підприємства, установи, організації має право в регресному порядку стягнути з посадової особи підприємства, установи, організації 50 відсотків від розміру накладених штрафних санкцій.
Сплата штрафів не звільняє підприємство, установу, організацію незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності від усунення допущених порушень, заподіяних внаслідок порушень, передбачених цим Законом.
Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері порушення законодавства про працю
Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та його територіальними органами.
Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю здійснює державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – роботодавцями) законодавства про працю.
Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері законодавства про працю
 Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері законодавства про працю є протокол, складений посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та її територіальних органів за результатами перевірки.
 Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень.
У п'ятнадцятиденний термін з дня складання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
 Рішення посадової особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на власника або уповноваженого ним органу (підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності) штрафу за правопорушення у сфері законодавства про працю відповідно до цього Закону.
 Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в органі виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, який наклав штраф.
Суми від застосування фінансових санкцій, що накладаються посадовими органами центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю перераховуються до Державного бюджету України.
Суб‘єкти господарювання повинні сплатити встановлену суму застосованих фінансових санкцій у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання рішення про їх застосування.
У разі несплати штрафу у зазначений термін від стягується у судовому порядку.
Прийняте посадовою особою територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю рішення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи територіального органу або центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Рішення про застосування фінансових санкцій в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.
Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення у сфері законодавства про працю
Рішення у справах про правопорушення у сфері законодавства про працю, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали судом.
Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

2010-2019 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації