Актуально

Відкритий бюджет

Єдина технологія прийому громадян •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 09 •серпня• 2011, 09:34•

  Соціальний захист

 

Звіт про впровадження в області єдиної технології прийому громадян,
які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги

 

 
 
    8 лютого 2006 року Верховна Рада України  прийняла  Закон України  “Про ратифікацію Угоди про позику  між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку” щодо реалізації Проекту “Удосконалення системи соціальної допомоги”.
Загальна вартість Проекту становила 101,8 млн. дол. США, з яких 2,4 млн. дол. США – це внесок України.
Головна мета Проекту - запровадження в Україні якісно нового рівня в організації адресної підтримки найбідніших верств населення шляхом забезпечення комплексного підходу до надання соціальної допомоги інвалідам, одиноким та багатодітним родинам, людям похилого віку та іншим незахищеним категоріям громадян.
При цьому планувалося  розробити і запровадити сучасні стандарти в обслуговуванні населення, організації прийому громадян, нове інтегроване програмне забезпечення для призначення всіх видів соціальної допомоги за однією заявою, привести до належного стану приміщення місцевих управлінь праці та соціального захисту населення та здійснити їх технічне переоснащення.

Виходячи із взаємних інтересів та відповідно до вищезазначеної Угоди,  між Міністерством праці та соціальної політики України та Кіровоградською облдержадміністрацією 27 липня 2006 року укладено Угода про співробітництво.
      
Для реалізації проекту було прийнято ряд нормативних документів, постанов Кабінету Міністрів, наказів Мінпраці, головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

       З метою визначення ступені готовності  запровадження Єдиної технології прийому громадян, оцінки якості надання послуг населенню, існуючої технології надання допомоги та виявлення основних недоліків в організації прийому громадян в управліннях   було проведено первинну оцінку ефективності роботи управлінь та стану приміщень, в яких вони розташовані.
        Було визначено, що:
- усі управлення праці та соціального захисту населення  розташовані в пристосованих будинках,  які  не відповідають сучасним вимогам прийому громадян, особливо людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичним і розумовими можливостями, багатодітних та одиноких матерів.
- в більшості управлінь області не створені умови для їх належного прийому.
- крім того, майже 60% будівель, в яких розташовані управління праці та соціального захисту області,  потребують капітального, а 40% - поточного ремонту. 
- у більшості (біля 70 %) будинках потребує капітального ремонту покрівля.   
- у 30%  будинків управлінь необхідно облаштування входів з врахуванням специфіки обслуговування людей з особливими потребами – інвалідів, у 40% будинків варто передбачити тамбур теплового і вітрового захисту.
- до 80% вікон та дверей  управлений потребують заміни.
- лише у 12 (із 26) управлінь   санвузли розташовані в будинках, однак необхідно їх  облаштування, ремонт трубопроводів, каналізаційної системи та системи водопостачання для забезпечення постачання чистої води у будинок та роботи туалетів.
- у 14 управліннях в загалі відсутні санвузли в приміщеннях і немає можливості виділення приміщення для їх розміщення, тому необхідно добудови   приміщень під туалети, а також вирішення питання підведення каналізації та водопостачання. 
- стан дорожнього покриття коло будинків управлінь не забезпечує безпечне пересування пішоходів, включаючи мало мобільні групи населення з урахуванням руху колясок для дітей та інвалідів і потребує ремонту, а  до 60%  прилягаючих територій необхідний  благоустрій.
- більшість приміщень, де розтушовані  Приймальні громадян є замалими, тому не пристосовані для прийому відвідувачів і потребують перепланування.
- в 42% управлінь (Бобринецької, Вільшанської, Гайворонської, Добровеличківської, Знам’янської, Компаніївської, Світловодської, Онуфріївської, Ульяновської, Устинівської райдержадміністрацій та виконкому  Ленінської районної у м.  Кіровограді ради) не було  забезпечено зберігання особових справ в окремих, спеціально призначених, приміщеннях, що ускладнює контроль за законністю прийняття рішень - відсутні приміщення для архівів.

Потреба в коштах на проведення ремонтних робіт складає по зведеному кошторисному розрахунку (загальний) 19 899,194 тис. грн., в тому числі перша черга 16 471, 985 тис. грн. 
У рамках  реалізації спільного зі Світовим банком проекту Кіровоградській області  виділені  кошти позики на проведення ремонтних робіт у приміщеннях районних, міських і районних у містах управлінь праці та соціального захисту  населення  області  в  обсязі 5854,1 тис. грн., або 35,5% від потреби на проведення ремонтних робіт  першої черги.

Завдяки проведеній роботі вдалося:
- виділити нові або розширити діючі приміщення у 12 управліннях праці та соціального захисту населення.
- вирішити  питання співфінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення Гайворонської, Петровської, Маловискіської, Олекандрівської, Новоукраїнської  райдержадміністрацій.
Під час проведення ремонтних робіт збільшено потужність електричних мереж у 24 управліннях області.
Оскільки, на кошти, що   виділені у рамках Проекту не вдалося провести ремонтні роботи у повному обсязі,  звертаюсь до начальників управлінь про вишукання можливості продовження цих робіт за кошти місцевих бюджетів.

Крім того, під час вивчення ділових процесів роботи управлінь здійснено аналіз забезпеченості комп’ютерною, оргтехнікою та меблями.
    Більшість комп’ютерного парку введена в експлуатацію до 1999 року, застаріла і потребує оновлення (близько 70%). Відсутність належного матеріально-технічного забезпечення   кожного робочого     місця спеціаліста створює затримку у своєчасному опрацюванню справ, потребує додаткового часу для обробки даних про нових отримувачів допомоги, не дає змоги скоротити час, необхідний для оформлення громадянами заяв та їх опрацювання при призначенні  допомоги. А також ускладнює розподіл функціональних обов’язків між спеціалістами управління з числа задіяних в єдиній технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги.         
      В управліннях використовуються два програмно-технологічних комплекси: “Житлові субсидії” та АСОПД/КОМТЕХ, в окремих управліннях ці програмні продукти заведені в окремі комп’ютери, що потребує під час використання додаткові витрати робочого часу.  
      
    Здійснена характеристика кадрового складу структурних підрозділів за  оцінкою рівня освіти, вікової та статевої структури та досвіду роботи.
Із загальної кількості працівників (1015 чол.) управлінь праці та соціального захисту населення до процесу надання всіх видів соціальної допомоги залучено 397 спеціалістів (39,1%)  із середнім стажем роботи  в органах праці та соціального захисту населення  близько 7 років.
З них, 1,2 % мають соціальну освіту (соціальна робота), 39% - економічну, 5% - юридичну, 34,5% - іншу (як правило - технічну), 18,7% середню спеціальну, 1,6% - середню

В області єдина технологія прийому громадян відповідно до Проекту відпрацьовувалась на базі управління Маловисківської райдержадміністрації, як пілотного.
       Під час аналізу ділових процесів встановлено, що одним із першочергових завдань, які постали перед 26 управліннями праці та соціального захисту населення області, є своєчасне надання соціальної допомоги заявникові з максимальною зручністю для нього, так і для   спеціалістів управління.
        Це можливо досягнути як вдосконаленням правового поля, так і удосконаленням та підвищенням ефективності в організації роботи управлінь, впровадження нових методів співпраці з потенційними отримувачами соціальної допомоги.

За результатами напрацьованої технології головним управлінням підготовлено та направлено районним  управлінням Методичні рекомендації по впровадженню єдиної технології:
У 2005 році - щодо діяльності державних соціальних інспекторів.
У 2006 році - щодо функціональних  обов’язків уповноваженого з питань соціального захисту населення сільської (селищної) ради, які направлено головам райдержадміністрацій.
У 2007 році - підготовлені пам’ятки для спеціалістів прийому, в яких відображено перелік документів та вимоги до них   що подаються для призначення усіх видів соціальної допомоги;
У  квітні 2007 року  проведено обласний виїзний семінар-практикум на базі пілотного управління праці та соціального захисту населення Маловисківської райдержадміністрації. Участь в семінарі прийняли заступники голів райдержадміністрацій.

З 2003 року в області призначення всіх видів соціальної допомоги проводиться за єдиною заявою на підставі одного пакету документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17 серпня 2002 року №1146 “Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги”.

Для  подальшого вдосконалення роботи управлінь та забезпечення роботи по єдиній технології прийому громадян:

- Змінено та погоджено з головним управлінням структури всіх управлінь праці та соціального захисту населення, їх оптимізовано та адаптовано до роботи за єдиною технологією прийому громадян,
- В усіх управліннях праці та соціального захисту населення розподілено функції прийому заяв та документів для призначення допомоги, розрахунку розмірів допомоги, а також функцій формування виплатних документів.    
Створено  5 функціонально - просторових   секторів (інформаційний, консультативно – реєстраційний; очикування  та   заповнення заяв; прийняття  заяв та  документів; опрацювання документів  та прийняття рішень).
Крім того, майже во всіх управліннях створено окрему кімнату чи куточок для конфіденційного   прийому громадян, що значно покращує процес прийому громадян.
- Прийом громадян на призначення соціальних виплат здійснюється щоденно, без обідньої перерви та без територіального розподілу (закріплення), що значно прискорює процедуру звернення, дозволяє позбутися черг та забезпечує рівномірне навантаження на спеціалістів, які задіяні в процесі надання соціальної допомоги.            
- Існує можливість попереднього запису на прийом, у тому числі  по телефону. Діють телефони “гарячої” лінії.
- З 1998 року у сільській місцевості організовано прийом заяв та документами для призначення субсидії уповноваженими особи сільських та селищних рад.  З 2004 року вони також приймають документи і на всі інші види соціальної допомоги.  На сьогодні в області приймають документи 397 уповноважених особіб сільських і селищних рад та передають їх до управління праці та соціального захисту населення.
- Для забезпечення територіального приближення спеціалістів до заявників в 4 чисельних  управліннях функціонують 6 філій з прийому заяв та документів: в Добровеличківському районі – в м. Помошна; Маловисківському районі – в смт Смоліно; м.Світловодськ – у с.Власівка; м.Олександрія –  у с.Понтаївка та с.Димитрове.
- В містах діють віддалені робочі місця  (прийом документів на призначення усіх видів соціальної допомоги здійснюють спеціалісти управління):  в м.Кіровограді  в 11 КРЕПах (в Ленінському районі– 5, в Кіровському районі– 6),   м.Олександрія – в 5 КРЕПах. Прийом громадян в КРЕПах проводиться за окремими графіками.
- Запроваджено щоденного контролю за опрацюванням заяви та наданих документів в частині дотримання 10-денного терміну прийняття рішення шляхом ведення реєстрів.
- Забезпечено зберігання особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги в окремих, спеціально виділених приміщеннях та обмеження доступу до них.
- Оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги  відповідно до вимог Інструкції, затвердженої наказом  міністерства праці та соціальної політик України від 19 вересня 2006 року №345.

Відповідно до плану роботи головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головними спеціалістами відділу соціальної допомоги за звітній період були  здійснені 71 перевірка з питань  впровадження єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів державної  соціальної допомоги,  дотримання вимог законодавства при призначенні різних видів державної допомоги та компенсації, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та тощо. За результатами надавалася щоквартальна  інформація до Мінпраці та  провадилися колегії головного управління. Таких колегій було проведено 15,  в тому числі 2 розширених за участю голів обласної державної адміністрації, обласної ради, постійної комісії обласної ради з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, федерації профспілок області, заступників міських голів та голів райдержадміністрацій та інших відповідальних осіб.

      Одним із показників результативності впровадження  Проекту є поліпшення інформованості громадян щодо державних програм соціального захисту населення.

    На офіційному сайті головного управління щомісяця  випускається  електронний  інформаційно – аналітичний  вісник “Соціальний захист”. На сторінках вісника спеціалісти головного управління максимально вдовольняють інформаційні запити журналістів та населення, надають коментарі про зміні в нормативно – правових актах та  відповіді на запитання, що хвилюють читачів.
Для вирішення практичних завдань професійного характеру створено розділ на офіційному веб – сайті головного управління “Форум та консультації фахівців”. Даний ресурс надає можливість працівникам місцевих управлінь  задавати та обговорювати питання з фахівцями головного управління за відповідним спрямуванням та фахівцями інших управлінь області.
       На регіональному рівні  постійно діяла система навчання та підвищення кваліфікації працівників системи з використанням нової процедури прийому громадян на основі єдиної технології. Спеціалісти, які задіяні в процесі надання соціальних виплат підвищували  свій професійний рівень шляхом навчання в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств.
Відбулося  засідання регіонального прес-клубу. Тема засідання: “Удосконалення системи соціальної допомоги в регіоні – підвищення адресності та спрощення процедури надання ”
        На даний час в приміщеннях місцевих управлінь області створені належні умови для прийому громадян та роботи спеціалістів.
Впровадження єдиної технології прийому громадян в усіх управліннях праці та соціального захисту населення області дозволяє  уникнути черг  при збільшенні навантаження на Приймальні громадян у період масових звернень населення за допомогою.
         
        І хоча робота по впровадженню Проекту  в управліннях області  ще не завершена, позитивні результати можна визначити уже зараз:
•    доступність і спрощення процедури призначення допомоги;
•    поглиблення адресності – скорочення випадків надання допомоги тим, хто її не     потребує;
•    скорочення часу подання заяви для призначення соціальної допомоги, тобто перебування заявника в приміщенні управління;
•    зменшення терміну опрацювання заяв та пакету документів для призначення  допомоги, скорочення часу між зверненням за допомогою та її виплатою (Середній час між датою подання заяви та датою отримання соціальної допомоги скоротився з 34,6 днів у 2007 році до 23,5 днів у  2010 році (діаграма №1);
•    підвищення рівня поінформованості населення з питань соціального захисту;
•    підвищення рівня охоплення найбільш нужденних верст населення соціальними виплатами та послугами (Середньомісячна кількість отримувачів державної допомоги збільшилась протягом 2007-2010 років майже вдвічі, у 2007 році вона становила 50,4 тис., у 2010 році – 92,2 тис. отримувачів (діаграма №2);
•    обмежені можливості для шахрайства та зловживання, для використання “особливих ” стосунків із спеціалістами.
•    працівникам управлінь  та громадянам, які звертаються за допомогою, створено сприятливі умови для ефективної роботи.

Моніторинг впровадження єдиної технології показав, що у 2010 році за призначенням різних видів державної допомоги звернулось 160,5 тис. громадян області, що на 55% більше, ніж у 2008 році (103,7 тис.) (таблиця).

    Кількість опрацьованих справ протягом дня одним спеціалістом, зайнятим обробкою заяв, в середньому збільшився з 4,8 у 2007 році до  10,7 у 2010 році (діаграма №3).
   
    Тобто навантаження на спеціалістів значно збільшилось, кількість спеціалістів залишилось без змін. При цьому адміністративні витрати  витрати зменшились майже в 3 рази (з 13,6% у 2007 році до 4,9% у  2010 році) (діаграма №4).  
      У рамках проекту поставлена офісна  та комп’ютерна техніка.  Здійснюється поставка  меблів.  Встановлено локальні мережі в райміськуправліннях, в головному управлінні завершується монтаж.

    Разом з тим, щоб мати позитивні результати від впровадження ЄТПГ  та очікуване підвищення ефективності роботи системи соціальної допомоги в області і в подальшому, необхідно продовжити роботу по удосконаленню прийому громадян за єдиною технрологією.
 
 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

2010-2019 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації