Актуально

Відкритий бюджет

Праця і заробітна плата. •PDF• •Друк•
••Четвер•, 11 •серпня• 2011, 10:15•
Праця і заробітна плата.

    Право громадянина на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи – гарантується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.
    Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган повинен виплачувати працівникові за виконану ним роботу.
    Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій.
     Відповідно до ст. 53 Закону України „Про державний бюджет України на 2012 рік ”розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2011 року - 1073 гривень, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні.
    Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну норму праці.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, а тому її запровадження в установлених законом розмірах є обов’язковим на підприємствах усіх форм власності і господарювання в Україні, в тому числі й фізичними особами, які використовують найману працю.
 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

Авторизація



Пошук

2010-2019 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації