Актуально

Відкритий бюджет

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 09 •серпня• 2011, 16:30•

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

 

 

 

Перелік законодавчих актів
 1. Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
2. Закон України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”
3. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №250)
4. Сімейний кодекс України
5. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги
Набуття права на призначення допомоги Право мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.
Державна соціальна допомога не призначається:
- якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації та професійно – технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;
- якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є:
1) більше однієї квартири (будинку, крім дачного), за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю;
2) більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму), при цьому не враховується транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об’єктами оподаткування;
- якщо особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням здійснили покупку на суму, яка на час звернення перевищує 10 – кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї.
- якщо під час обстеження матеріально – побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно
- якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65- річного віку або є інвалідами І та ІІ групи, та сімей, в яких є діти – інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара.

Органи праці та соціального захисту населення за місцем постійного проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
 Перелік необхідних документів  Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім’ї подає такі документи:
- заяву;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
- довідку про склад сім’ї;
- декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
- довідку про наявність та розміри земельної частки (паю).
ля призначення соціальної допомоги сім’ям, в яких є діти, що навчаються у вечірній школі з денною формою навчання, у вищому навчальному закладі або є слухачами курсів на контрактній основі, обстеження матеріально – побутових умов сім’ї обов’язкове.
 Термін призначення Призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи, на шість місяців.
Виплата допомоги може бути припинена :·
- якщо сім’єю приховано або навмисне подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти – з місяця, в якому виявлено порушення.
- у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи ), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.
- за заявою уповноваженого представника сім’ї – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
Навмисне подання недостовірних даних, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, тягне за собою позбавлення права на призначення та виплату допомоги протягом шести місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.
 Розмір допомоги 

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям Закону України про Державний бюджет на відповідний рік. Статтею 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, так для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей – 50 відсоток, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 80 відсотків. При цьому розмір державної соціальної допомоги не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. У сукупному доході сім’ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово – комунальні послуги.
Для кожної дитини віком від 3 до 13 років, розмір призначеної соціальної допомоги збільшується на 120 грн, а для кожної дитини, від 13 до 18 років – на 230 грн.

  для працездатних осіб:
  з січня - 225,33 грн
  з квітня - 229,74 грн.
  з липня - 231,42 грн.
  з жовтня - 234,78 грн.
  з грудня - 238,14 грн.
  для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів: 
  з січня - 657,60 грн.
   з квітня - 670,40 грн.
   з липня - 675,20 грн.
   з жовтня - 684,80 грн.
   з грудня - 707,20 грн.
  для дітей віком до 6 років: 
  з січня - 446,50 грн.
  з квітня - 455,50 грн.
  з липня - 458,50 грн.
  з жовтня - 465,00 грн.
  з грудня - 480,50 грн.
  для дітей віком від 6 до 18 років: 
  з січня - 556,00 грн.
  з квітня - 567,00 грн.
  з липня - 572,00 грн.
  з жовтня - 580,50 грн.
  з грудня - 598,50 грн.
  для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання): 
  з січня - 536,50 грн.
  з квітня - 547,00 грн.
  з липня - 551,00 грн.
  з жовтня - 559,00 грн.
  з грудня - 567,00 грн.
   

 

 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

2010-2019 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації