Актуально

Відкритий бюджет

Одноразова допомога при народженні дитини •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 09 •серпня• 2011, 12:02•

Одноразова допомога при народженні дитини

 

 


 Перелік законодавчих актів1. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
2. Закон України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”
3. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751із змінами та доповненнями)
 Набуття права на призначення допомоги Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.
У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
 Перелік необхідних документів Для призначення допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:
1) заява одного з батьків (опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія свідоцтва про народження дитини;
3) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад.
Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги.
 Термін призначення Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня народження дитини.
Виплата допомоги припиняється у разі:
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;
 перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 смерті дитини
 смерті отримувача допомоги;
 виникнення інших обставин.
 Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.У випадках, коли батьки відмовляються від дитини або виявлено нецільове використання коштів, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення.
Виплата допомоги може бути поновлена особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун) якщо така.особа протягом 6 місяців з дня припинення виплати допомоги звернулася до органу, що призначив допомогу, з письмовою заявою.
 Розмір допомоги у 2012 році Допомога при народженні дитини, яка народилась після 8 квітня 2011 року, надається в таких розмірах: на першу дитину у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні, решта суми допомоги виплачується на першу дитину протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців; на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців.
Загальний розмір допомоги становить:
на першу дитину – з 01.01.2012 – 26790 грн; з 01.04.2012 – 27330 грн; з 01.07.2012 – 27510 грн; з 01.10.2012 – 27900 грн; з 01.12.2012 – 28830 грн;
на другу дитину – з 01.01.2012 – 53580 грн; з 01.04.2012 – 54660 грн; з 01.07.2012 – 55020 грн; з 01.10.2012 – 55800 грн; з 01.12.2012 – 57660 грн;
 на третю та наступну дитину - з 01.01.2012 – 107160 грн; з 01.04.2012 – 109320 грн; з 01.07.2012 – 110040 грн; з 01.10.2012 – 111600 грн; з 01.12.2012 – 115320 грн;

 

 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

2010-2019 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації