Відкритий бюджет

Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” від 02 черня 2020 року № 646– ІХ •PDF• •Друк•
••Четвер•, 02 •липня• 2020, 12:37•

З 1 липня 2020 року підвищено розміри державних соціальних допомог

З 1 липня 2020 року змінилися розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років – 1859 грн. (був 1779 грн.)

для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн. (2218 грн.)

для працездатних осіб – 2197 грн. (2102 грн.)

для осіб, які втратили працездатність –1712 грн. (1638 грн.).

 

Відтак, відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуться і нові суми соціальних допомог:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги по безробіттю тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи: з 1 липня 2020 року вона не може бути меншою, ніж  549,25 грн. (була 525,50 грн.).

Право на допомогу мають жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога на дітей одиноким матерям

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. З 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становить 1859 грн. (був 1779 грн.), від 6 до 18 років – 2318 грн. (2218 грн.), від 18 до 23 років (якщо навчаються на денній формі навчання) –  2197 грн. (2102 грн.).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Після набуття чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” (перерахунок допомоги буде проведено автоматично) розмір допомоги буде надається у сумі, що дорівнює різниці між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку, а для дітей з інвалідністю  між 3,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Термін, з якого  буде перераховано допомогу у збільшеному розмірі, визначено з 1 січня 2020 року.

Максимальний розмір допомоги становить:

з 1 січня 2020 року:

для дітей віком до 6 років – 4447,50 грн.;

від 6 до 18 років – 5545,00 грн.;

для дітей з інвалідністю віком до 6 років — 6226,50 грн., від 6 до 18 років — 7763,00 грн.

з 1 липня 2020 року:

для дітей віком до 6 років – 4647,50 грн.;

від 6 до 18 років – 5795,00 грн.;

для дітей з інвалідністю віком до 6 років — 6506,50 грн., від 6 до 18 років — 8113,00 грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 929,50 грн. (був 889,50 грн.), від 6 до 18 років – 1159 грн. (був 1109 грн.).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня 2020 року вона становить 1712 грн. (було 1638 грн.).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Статтею 9 Закону України”Про Державний бюджет України на 2020 рік” встановлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 25 відсотків;  для дітей: з 1 січня 2020 року  - 85 відсотків, з  1 липня 2020 року — 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

З 1 липня 2020 року розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги наступні:

для працездатних осіб – 549,25 грн. (було 525,50 грн.),

для осіб, що втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 1712 грн. (було 1638 грн.),

для дітей віком до 6 років – 2416,70 грн. (було 1663,36 грн.),

для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн. (було 2073,83 грн.),

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 2856,10 грн. (було 1965,37 грн.).

Допомога особам з інвалідністю з дитинства

Розміри допомоги особам з інвалідністю з дитинства з 01 липня 2020 року:

– 1 група: підгрупа А – 3516,48 грн. (було 3364,60 грн.), підгрупа Б – 2568,00 грн. (було 2457 грн.)

– II група – 1712 грн. (було 1638 грн.)

– III група – 1712 грн. (було 1638 грн.).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає особу з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з особою з інвалідністю. З 1 липня 2020 року  максимальний розмір допомоги становить 2118 грн. (було 2027 грн.).

Тимчасова соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Призначається непрацюючим громадянам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату та які на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу.

Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше  100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. З 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги становить: 1712 грн. (було 1638 грн.).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Право на соціальну допомогу мають особи, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю:

– особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку;

– не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника).

З 1 липня 2020 року  максимальний розмір допомоги становить: 1712 грн. (було 1638 грн.).

Допомога за померлого годувальника

Якщо у померлого годувальника не було необхідного страхового стажу для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, його дітям може бути призначена державна соціальна допомога. Кошти виплачуються щомісяця до досягнення дитиною повноліття, а студентам – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Сума державної соціальної допомоги по втраті годувальника з 1 липня 2020 року встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину померлого годувальника – 1712,00 грн. (100 %), на двох – 2054,40 грн. (120 %), на трьох і більше дітей – 2568,00 грн. (150 %).

Державна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями та прийомними батьками

Призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину з моменту влаштування дитини у будинок сімейного типу або прийомну сім’ю. Якщо дитині виплачується призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, допомоги у разі якщо дитина з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку.

Для дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних закладах до закінчення відповідних навчальних закладів – 2,5 прожиткових мінімуми для працездатної особи з урахуванням призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Максимальні розміри допомоги з 1 липня 2020 року:

для дитини віком до 6 років – 4647,50 грн. (було 4447,50 грн.)

для дитини віком від 6 до 18 років –  5795,00 грн. (було 5545,00 грн.)

для осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються – 5492,50 грн. (було 5255,00 грн.)

Оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць.

Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

Максимальні розміри допомоги з 1 липня 2020 року:

для дитини віком до 6 років – 4647,50 грн. (було 4447,50 грн.)

для дитини віком від 6 до 18 років –  5795,00 грн. (було 5545,00 грн.)

для осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються – 5492,50 грн. (було 5255,00 грн.)

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Із 1 липня розмір допомоги змінюється для осіб з інвалідністю виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 1712,00 грн., крім осіб, по яких було проведено масове подовження виплати.

– для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2225,60 грн.;

– для осіб з інвалідністю IІ групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1968,80 грн.;

– для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 1712,00 грн.

Загальний розмір допомоги не може перевищувати 3400,00 на сім’ю, у якої є одна особа з інвалідністю, а для сім’ї, в складі яких є двоє і більше осіб з інвалідністю загальний розмір розраховується без обмеження.

 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

Голосування

Чи плануєте ви користуватися субсидією ?
 

АвторизаціяПошук

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації