Про охорону праці •Друк•
••Вівторок•, 26 •березня• 2019, 10:48•

Питання безоплатної видачі молока, в т.ч. норми видачі молока, заборона видачі молока за одну або декілька змін наперед та за попередні зміни, заборона заміни його грошима або товарами та продуктами (крім рівноцінних) регулювалися Порядком безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13 (далі – Порядок 731).

Відповідно до додатку 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 1022-р Порядок 731 визнано таким, що не застосовується на території України.

В той же час чинними є стаття 166 Кодексу законів про працю України та стаття 7 Закону України «Про охорону праці», якими передбачено право на безоплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

Статтею 7 Закону України «Про охорону праці» також передбачено, що працівникам, зайнятим на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, пільги і компенсації надаються в порядку визначеному законодавством.

Міністерство соціальної політики України інформує, що оскільки на сьогодні порядок безоплатної видачі молока законодавчо не врегульовано, то роботодавець самостійно вирішує всі питання щодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, у колективному договорі або угоді, з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці» (зі змінами), обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді.

Пунктом 6 переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого вищезазначеною постановою, передбачено забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, закону України «Про охорону праці» та колективного договору або угоди.

При цьому, слід враховувати, що згідно статті 7 Закону України «Про охорону праці» грошова компенсація працівникові на придбання молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором, виплачується тільки у разі роз’їзного характеру роботи.