Компенсація за надання соціальних послуг •Друк•
••П'ятниця•, 21 •травня• 2010, 13:33•
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) призначається компенсація.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”, до соціальних послуг належать: придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів, книг, газет, журналів; приготування їжі; транспортні послуги; перукарські послуги; прибирання приміщень; прання білизни; обробіток присадибних ділянок; роботи з ремонту приміщень, меблів, побутової техніки, читання художньої та іншої літератури, написання листів; надання допомоги в оформленні документів; пошук підходящої роботи (крім роботи за кордоном) тощо.
Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
 • 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;
 • 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;
 • 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;
Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Тобто, у 2009 році розмір компенсації непрацюючим працездатним особам за надання соціальних послуг інвалідам І групи – 100,35 грн.; інвалідам ІІ групи – 66,90 грн.; інвалідам ІІІ групи та хворим, які потребують сторонньої допомоги – 46,83грн.
Розмір компенсації особам пенсійного віку за надання соціальних послуг інвалідам І групи – 74,70 грн.; інвалідам ІІ групи – 49,80 грн.; інвалідам ІІІ групи та хворим, які потребують сторонньої допомоги – 34,86грн.
Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами
Для призначення компенсації подаються такі документи:
1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
 • заява про згоду надавати соціальні послуги;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • висновок лікарсько-консултаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
 • копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;
2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
 • висновок лікарсько - консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;
3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • висновок лікарсько - консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування
Відповідно до пункту 14 вищезазначеного порядку, компенсація виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У 2008 році зазначену компенсацію отримали 1339 фізичних осіб Кіровоградської області на суму 999, 97 тис. грн.

Автор: Пастух Г. В.