Актуально

Про проведення колегії •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 21 •травня• 2010, 15:12•
24 листопада 2008 року відбулася колегія головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації з питання "Про стан ведення персоніфікованого обліку отримувачів пільг та здійснення розрахунків за надані пільги з підприємствами - надавачами послуг.
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації роботу з персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги, здійсненню розрахунків з підприємствами-постачальниками послуг за надані пільги проводить відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, постанов Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами та доповненнями), від 4 березня 2002 року № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (із змінами та доповненнями).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі - ЄДАРП), який дозволив налагодити чіткий облік даних про пільгові категорії населення за соціальною ознакою, а також запровадити систему адресних розрахунків з організаціями та підприємствами - надавачами послуг за фактично надані пільги кожному пільговику.
Виконанням функцій щодо ведення персоніфікованого обліку отримувачів за видами пільг та здійснення розрахунків з постачальниками послуг на підставі отриманих від них звітів за надані пільги в області займаються 119 спеціалістів підрозділів персоніфікованого обліку головного управління та управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.
Протягом 2003 - 2006 років Міністерством праці та соціальної політики України для створення ЄДАРП забезпечено область: 148 робочими станціями, що складає 124,4 % до кількості працівників, 28 серверами та 78 принтерами. Надані модеми дозволили встановити локальну мережу та забезпечити електронний зв'язок в управліннях праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.


Стан ведення персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги


Станом на 1 листопада 2008 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебувають понад 300,7 тис. пільговиків, в тому числі: 117,6 тис. дітей війни, 66,0 тис. осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із яких 59,3 тис. ветеранів війни та 6,7 тис. осіб, на яких поширюється чинність цього закону), 20,6 тис. ветеранів праці та 49,7 тис. пенсіонерів за віком, 11,8 тис. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 3,0 тис. ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, 0,1 тис. реабілітованих громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та 31,9 тис. пільговиків інших категорій.
Щомісяця головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації здійснюється аналіз стану наповнення управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів електронних баз даних ЄДАРП та забезпечення електронної звірки з підприємствами
Станом на 1 листопада 2008 року забезпечено в повному обсязі наповнення електронних персональних облікових карток пільговиків даними про серію та номер паспорта, номер та дату видачі пільгового посвідчення, ідентифікаційний номер, категорію пільговика, пільги, якими користується пільговик.
Бази даних ЄДАРП підтримуються в актуальному стані. Щомісячно управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів бази вивіряються на наявність двійників та вилучаються картки померлих пільговиків. Постійно вносяться зміни, які відбуваються в складі сім'ї, в розмірах та видах отримуваних пільг, місця проживання та ін.
Інформація, що міститься в Реєстрі використовується для перевірки відомостей, наданих підприємствами-постачальниками послуг, та проведення з ними розрахунків за надані пільговикам послуги.
За результатами автоматизованої звірки приймається рішення про обсяги відшкодування підприємству витрат за надані пільги, що забезпечує адресність надання пільг та цільове використання бюджетних коштів.
За результатами аналізу отриманої з регіонів інформації щодо електронного обміну даними між підприємствами - надавачами послуг та управліннями праці та соціального захисту населення станом на 1 листопада 2008 року по області з 322 підприємств 320 підприємств надає дані в електронному вигляді, що складає 99,4%.
Проте, електронна звірка з підприємствами-постачальниками послуг з контролем сум проведена за серпень 2008 року з 73,0%, за вересень - з 67,5% підприємств та організацій, які надають послуги.
Забезпечено проведення звірки з підприємствами - надавачами послуг в повному обсязі управліннями праці та соціального захисту населення Вільшанської, Гайворонської, Долинської, Новомирогородської, Новоукраїнської, Маловисківської, Олександрійської, Світловодської райдержадміністрацій, Світловодського та Знам'янського міськвиконкомів, Кіровської районної у м.Кіровограді ради.
На неналежному рівні проводять роботу в даному напрямку управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської (із 13 підприємств автоматизована звірка проводиться з 3, або 23%), Знам'янської (із 11-1, або 9%), Добровеличківської (із 19-4, або 21%), Компаніївської (із 5 -1, або 20%), Петровської (із 11 – 6, або 54%) райдержадміністрацій.
Не забезпечено проведення автоматизованої звірки з жодним із 3 підприємств, як надають житлово-комунальні послуги, управлінням праці та соціального захисту населення Ульяновської райдержадміністрації.
Крім того, через невідповідність даних, які надають підприємства в електронних файлах, про кількість членів сім'ї пільговика, терміни надання пільг, відсутність даних про ідентифікаційний код пільговика, значна кількість інформації не завантажується в ЄДАРП.
У зв'язку з цим контрольно-ревізійними управліннями під час перевірок виявлено недоліки у використанні коштів державного бюджету, передбачених для надання пільг населенню, а саме: факти відшкодування пільг за померлих осіб, осіб, які змінили місце проживання, дітей, яким виповнилось 18 років, осіб, що не належать до складу сім'ї пільговика, - що пов'язано з неякісним проведенням звірок з надавачами послуг про надані пільги та відділами реєстрації актів цивільного стану управлінь юстиції про померлих осіб.
Зазначені порушення мають місце в управліннях праці та соціального захисту населення Гайворонської, Долинської, Кіровоградської, Маловисківської райдержадміністрацій, Ленінської районної у м.Кіровограді ради.

Стан здійснення розрахунків з підприємствами - остачальниками послуг за надані пільги

Відшкодування витрат за надані пільги здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету. Загальний обсяг субвенцій на 2008 рік затверджено у сумі 105,0 млн. грн., що на 9,4 % більше від фактично спожитого у минулому році, в тому числі: субвенція на оплату житлово-комунальних послуг – 59,5 млн. грн., що на 6,9 млн.грн. більше від фактично спожитого у 2007 році, або на 13,1%, на придбання твердого палива та скрапленого балонного газу для побутових потреб у розмірі – 16,9 млн. грн., на надання інших пільг, з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій населення у розмірі – 28,6 млн. грн., що на 0,4 млн.грн. більше від затвердженого у 2007 році, або на 1,5%.
За січень-жовтень 2008 року надано пільг на загальну суму 78,2 млн. грн., що на 2,0 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2007 року, або на 2,7 %.
На оплату житлово - комунальних послуг надано пільг на загальну суму 40,2 млн. грн., на придбання твердого палива та скрапленого балонного газу для побутових потреб – 17,1 млн. грн., на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 17,3 млн. грн., на оплату послуг зв’язку – 2,7 млн. грн., на надання інших пільг – 0,9 млн. грн.
Профінансовано з початку року 79,1 млн. грн., в тому числі на погашення заборгованості минулих років спрямовано 4,6 млн. грн. Фінансування поточного року становить: на оплату житлово-комунальних послуг – 40,3 млн. грн., або 100,2 % від фактично спожитих пільг (за відповідний період 2007 року – 98,9 %) , на придбання твердого палива та скрапленого балонного газу для побутових потреб – 16,9 млн. грн., або 98,7 % від фактично спожитих пільг (2007 рік – 97,1%0, на пільгові перевезення – 14,2 млн. грн., або 82,2 % від фактично спожитих пільг (2007 рік- 88,9%), на оплату послуг зв’язку – 2,3 млн. грн., або 84,8 % від фактично спожитих пільг (2007 рік -85,1 %), на інші пільги – 0,8 млн. грн., або 87,6 % від фактично спожитих пільг (2007 рік - 84,8%).
Станом на 1 листопада 2008 року загальна сума не профінансованих коштів за фактично надані пільги складає 3,7 млн. грн.
За січень - жовтень 2008 року пільгу на придбання твердого палива у готівковій формі отримали майже 34,4 тис. домогосподарств, або 99,4 % від загальної їх кількості, що мають право на цей вид пільг, у тому числі інвалідів війни, учасників бойових дій забезпечено - на 99,8 %, учасників війни – на 99,5 %, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - на 100 %, ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – на 97,7 %, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на – 99,3 %,інші категорії – на 97,9 %, пільговиків згідно ст. 48 Гірничого закону – на 100 %.
За відповідний період 2007 року твердим паливом забезпечено пільговиків на 98,1 %.
З початку року пільги на придбання скрапленого балонного газу для побутових потреб у готівковій формі надано понад 28,0 тис. домогосподарств ветеранів війни, або 99,7%. У 2007 році скрапленим газом забезпечено пільговиків на 94,2 %.
Нижче середньообласного показника забазпечено пільговиків твердим паливом у Ленінському районі м.Кіровограда - 88,8 %, Компаніївському – 96,2%, Знам'янському – 97,2 %, Петрівському – 98,0 % районах.
Зокрема, зазначеним видом пільг не забезпечено у Ленінському районі м. Кіровограда 20 пільговиків, у тому числі: 4 учасників бойових дій, 12 учасників війни, у Знам'янському районі – 25 пільговиків, у тому числі: 15 учасників війни, 10 громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, у Компаніївському районі – 29 пільговиків, у тому числі 9 учасників війни, 20 педагогічних працівників на пенсії, у Петрівському районі – 15 пільговиків, у тому числі: 7 учасників війни, в Ульянівському районі – 17 пільговиків, у тому числі 9 учасників війни.
Крім того, станом на 1 листопада 2008 року не провели нарахування на тверде паливо особам, які мають на те право, в повному обсязі управління праці та соціального захисту населення Знам'янської, Компаніївської, Новоархангельської та Ульяновської райдержадміністрації.
Відповідно до Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77, сільські та селищні ради на підставі поданих заяв пільговиків та довідки про наявність пічного опалення складають списки осіб, які мають право на пільги, подають їх уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною в ЄДАРП та щомісяця інформують уповноважені органи про зміни стосовно особи (реєстрація місця проживання, підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для опалення, смерть).
У порушення вимог зазначеної вище постанови щодо проведення звірки управлінням праці та соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації за період з червня по жовтень 2008 року проведено нарахування пільг на тверде паливо померлим особам та особам, які змінили місце проживання, на суму 75283,42 грн.
Мають місце порушення вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" управліннями праці та соціального захисту населення Знам'янської райдержадміністрації та Знам'янського міськвиконкому, якими річний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом використано за сім місяців поточного року.
Залишається проблемним питання пільгового проїзду окремих категорій громадян через відсутність на державному рівні єдиного порядку надання пільг на проїзд у міському та приміському транспорті, нормативного акта щодо порядку обліку пільгового проїзду окремих категорій громадян, методики розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, розподілу субвенції на зазначені цілі.
З метою впорядкування розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян в області, здійснення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на ці цілі, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 4 червня 2008 року № 472-р затверджено Тимчасовий порядок розрахунків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги з перевезення окремих категорій громадян у приміському автомобільному транспорті здійснюється на підставі розрахунків, обумовлених договором з перевізником відповідно до абзацу 2 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" в Олександрійському, Вільшанському,
Добровеличківському, Кіровоградському, Новгородківському та Новомиргородському районах.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 червня 2008 року №472-р затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації тимчасовий порядок на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у Гайворонському, Долинському, Знам'янському, Компаніївському, Маловисківському, Новоархангельському, Новоукраїнському, Олександрівському, Онуфріївському, Петровському, Світловодському, Ульянівському, Устинівському районах, рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради у місті Олександрії та Знам'янської міської ради у місті Знам'янці.
У Бобринецькому, Голованівському районах та місті Світловодську розрахунки з підприємствами-перевізниками здійснюються відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, які в повному обсязі відповідають тимчасовому порядку, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 4 червня 2008 року №472-р.
Не відповідають вищезазначеному розпорядженню голови обласної державної адміністрації затверджені Порядки здійснення розрахунків з перевізниками у м. Знам'янці та м. Олександрії, оскільки передбачають проведення обстеження пасажиропотоків протягом двох-, трьох днів тижня відповідно. У Голованівському районі всупереч затвердженому порядку обстеження пасажиропотоків проводяться протягом трьох днів тижня, що не може відображати реальну кількість перевезених пільговиків.
Не приділяють належної уваги забезпеченню права окремих категорій громадян на пільговий проїзд управління праці та соціального захисту населення Бобринецької та Новгородківської райдержадміністрацій, оскільки в даних районах діє лише по одному приміському маршруту, Ульяновської райдержадміністрації, де не здійснювались перевезення пільгових категорій громадян до серпня 2008 року.
Протягом 2008 року питання щодо впровадження інформаційної системи Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, налагодження електронного обміну інформацією між управліннями праці та соціального захисту населення та організаціями-постачальниками послуг та стану здійснення розрахунків з підприємствами-постачальниками послуг за фактично надані пільги розглядалися на 4 семінарах за участю представників управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.
Протягом 9 місяців 2008 року відділом пенсійного забезпечення та персоніфікованого обліку проведено перевірки та надано практичну допомогу управлінням праці та соціального захисту населення Бобринецької, Кіровоградської, Компаніївської, Маловисківської, Новомиргородської, Олександрійської, Онуфріївської, Світловодської, райдержадміністрацій та Світловодського міськвиконкому.
Основні недоліки, встановлені перевірками: у Бобринецькому управлінні – відсутність інформації з підприємств - надавачів послуг про фактично надані пільги на паперових носіях; у Кіровоградському управлінні – неналежно оформлені особові справи пільговиків, наповнення електронних персональних облікових карток інформацією на 30%, відсутність інформації з підприємств-надавачів послуг в електронному вигляді встановленого формату, у Маловисківському управлінні – відсутність затвердженого порядку розрахунків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; у Компаніївському управлінні – відсутність інформації з підприємств - надавачів послуг в електронному вигляді встановленого формату, наявність подвійних електронних карток в базі ЄДАРП, в Олександрійському райуправлінні – наявність значної кількості карток пільговиків, по яких виникають помилки при завантаженні електронних файлів у ході проведення звірки, у Світловодському райуправлінні – не щомісячне проведення звірки в автоматизованому режимі.
За результатами перевірки управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської райдержадміністрації, з метою усунення встановлених недоліків, видано наказ начальника головного управління праці та соціального захисту населення від 28 березня 2008 року №43 "Про перевірку управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської райдержадміністрації".
Методична і практична допомога, надана спеціалістами головного управління під час перевірок та проведення семінарів позитивно впливає на загальну ситуацію зі створення персоніфікованого обліку пільговиків.

Автор: Пастух Г.В.
 

Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації