Про отримання пільг з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в тому числі мешканцями житлових будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи) •Друк•
••Понеділок•, 13 •січня• 2014, 12:09•
 Право на пільги з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартирної плати) за соціальною ознакою визначено  Законами України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту",  "Про  основні  засади  соціального  захисту ветеранів праці   та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні",  "Про статус ветеранів військової  служби,  ветеранів органів  внутрішніх  справ  і  деяких  інших осіб та їх соціальний захист", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні",  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про міліцію", "Про соціальний і правовий  захист  військовослужбовців  та  членів  їх сімей",  "Про  освіту",  "Про державну податкову службу  в  Україні",   "Про   прокуратуру",  "Про  Службу  безпеки  України",  "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин",   "Про  жертви  нацистських   переслідувань",  "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про  Державну  службу  спеціального зв'язку та захисту інформації України",  "Про охорону дитинства", "Про соціальний захист   дітей  війни",  "Про  культуру",  Основами законодавства  України  про  охорону  здоров'я, статтею  48  Гірничого  закону України.
    
    Право на пільги підтверджується пільговим посвідченням встановленого зразка або довідкою бюджетної установи.

Механізм отримання пільг

    Для отримання пільг пільговику необхідно звернутись:
    до управління соціального захисту населення за зареєстрованим  (або фактичним) місцем проживання для включення інформації про нього до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надати довідку  про  склад  сім'ї,  копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї  на  пільги  (з  пред'явленням  оригіналів  цих  документів), копію довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного  номера  у  Державному реєстрі  фізичних  осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,    пред'явити    паспорт   та   надати   інформацію   про характеристику  житла  та  послуги,  щодо  отримання  яких він має пільги  та  реально  ними користується. (Постанова Кабінету Міністрів України  від 29 січня 2003 року №117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги");
    до організації-надавача послуг (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) тощо) та надати копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї  на  пільги  (з  пред'явленням  оригіналів  цих  документів), копію довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного  номера  у  Державному реєстрі  фізичних  осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, пред'явити    паспорт.
 
    Згідно з Бюджетним Кодексом України  до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать:
дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи
або  інвалідами І групи;
особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним
за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
непрацездатні батьки;
особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має
право на пільги та проживає разом з ним.
Згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,  
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  до членів сім’ї громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать:
дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
непрацездатні батьки;
особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою – інвалідом І групи та доглядає за нею,
за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі;
особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має
право на пільги, та проживає разом з ним.

    Пільги надаються громадянам з моменту звернення на підставі постанов   Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року №94  "Про  порядок  надання  пільг,  передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх  соціального  захисту" та від  12 серпня 1994 року  №552 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про основні засади соціального захисту  ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 01 червня 2011 року №869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги".

     Для надання пільг на відшкодування витрат на утримання будинків і  споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи), застосовується розмір внесків, що спрямовуються на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири), визначений загальними зборами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу), але не більше найвищого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування для будинків такої самої поверховості, а у разі їх відсутності - не більше найвищого тарифу на такі послуги, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року  № 860  "Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи)".

    Норми, в межах яких надаються пільги на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в тому числі мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку,   встановлено постановою Кабінету Міністрів України  від 01 серпня 1996 року №879 "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати", а саме: 21 кв. метр загальної площі на одну особу і додатково  10,5 кв. метрів на сім'ю.
    Тобто, норма житла, на яку надається знижка з оплати утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до  чинного законодавства України (25%, 50%, 75%, 100%) на одну особу 31,5 кв.метр,  на 2 осіб — 52,5 кв.метрів і т.д.). На надлишок житлової площі понад встановлену норму пільги не надаються.