Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації •Друк•
••Вівторок•, 29 •квітня• 2014, 15:35•
  Відповідно до Закону України від 27 березня 2014 року № 1169-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  проведення мобілізації” внесено зміни до деяких законодавчих актів України:

  У  Законі України “Про військовий обов'язок і військову службу”

 Стаття 28:
частини другу, третю та п'яту викласти в такій редакції:

2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд — до 35 років;
2) другий розряд — до 50 років.

3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд :
молодший офіцерський склад — до 45 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 1 рангу), підполковник  (капітан 2  рангу) — до 50 років;
полковник  (капітан 1  рангу) — до 55 років;   
Вищий офіцерський склад — до 60 років;

2) другий розряд:
молодший офіцерський склад — до 55 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 1 рангу), підполковник  (капітан 2  рангу) — до 55 років;
полковник  (капітан 1  рангу) — до 60 років;   
Вищий офіцерський склад — до 65 років.

5. Військовозобов'язані-жінки, незалежно від присвоєних звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

 Стаття 39:
включити частину другу такого змісту:

1. Призов на військову службу у зв'язку  з  мобілізацією та звільнення  з військової служби у зв'язку  з  демобілізацією проводяться в порядку, визначеному Законом України “про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

2. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності”.
         
 Кодекс законів про працю

статтю 119 доповнено частиною третьою такого змісту:

 “Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку”.