Пільги і компенсації за шкідливі умови праці •Друк•
••Вівторок•, 17 •вересня• 2013, 13:57•

   Сучасна суспільно-економічна ситуація в Україні створила низку проблем щодо соціального захисту не тільки тих, найменш захищених (пенсіонерів, інвалідів, безробітних), верств населення, а й тих, які зайняті у сфері матеріального виробництва, які мають роботу та одержують заробітну плату.

  Серед них вагому частину складають працівники, робота яких пов’язана з несприятливими, важкими, шкідливими, а іноді й з небезпечними умовами праці. Як свідчать статистичні дані, переважна частина роботодавців свої зусилля спрямовують на власне збагачення, забуваючи про тих, хто фактично створює і забезпечує результати виробничої діяльності. Внаслідок цього значно загострюється практична реалізація законодавчо-передбачених пільг та компенсацій відповідно до фактичних умов праці.
Сьогодні працівникам законодавчо-нормативними актами України за роботу у шкідливих і важких виробничих умовах та за особливий характер праці передбачено право на пільги та компенсації: пільгове пенсійне забезпечення (Списки № 1 та № 2), щорічну додаткову відпустку за шкідливі і важкі умови праці, щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, скорочену тривалість робочого тижня за шкідливі умови праці, доплату за шкідливі та важкі умови праці, безкоштовне отримання молока або інших рівноцінних продуктів за роботу у шкідливих умовах праці. Для цього на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування проводиться атестація робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 „Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”).
    Мета атестації робочих місць за умовами праці полягає у забезпеченні конституційного права працівників на безпечні і здорові умови праці та в практичному обґрунтуванні їх законодавчо-визначеного права на пільги та компенсації.
    Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.
    Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника підприємства, організації.
    Експерти з умов праці департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації нададуть Вам необхідну організаційно-методичну допомогу для проведення атестації робочих місць за умовами праці.