Актуально

Про стан дотримання прав людей з інвалідністю •PDF• •Друк•
••Четвер•, 28 •лютого• 2013, 17:27•
    На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня  2012 року № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 вересня   2012 року № 582-р було затверджено план заходів щодо виконання Державної цільової програми.
    Згідно з зазначеним планом в області проводиться робота щодо забезпечення реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів.
Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю. Зазначене питання перебуває на постійному контролі обласного комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. До складу обласного комітету доступності входять представники обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів", обласної організації Всеукраїнського товариства сліпих, обласної Асамблеї інвалідів, Кіровоградської міської громадської організації інвалідів "Сила духу", обласної громадської організації "Союз Чорнобиль України".
З метою створення безперешкодного життєвого простору на території області розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 березня 2011 року № 258-р затверджено відповідний план заходів на  2011-2015 роки “Безбар’єрна Кіровоградщина”.
На даний час на території області проживає майже 38,6 тис. осіб з особливими потребами, у тому числі :
    інвалідів загального захворювання – понад 32,6 тис. осіб;
    інвалідів війни – понад 3,5 тис. осіб;
    дітей-інвалідів – понад 2,4 тис. осіб;
    За 2012 рік по Кіровоградській області було визнано інвалідами всього   4331 особу, з них:
    І гр. – 566 осіб, в тому числі підгруп А – 253 особи та Б – 313 осіб;
    ІІ гр. – 1364 особи;
    ІІІ гр. – 2401 особу.
    Поліпшилось забезпечення медико-соціальних експертних комісій автотранспортом, що зробило більш доступним проведення медико-соціальної експертизи населенню області.
Всім інвалідам складаються індивідуальні програми реабілітації. У складі медико-соціальних експертних комісій Кіровоградського обласного бюро медико-соціальної експертизи (МСЕК) постійно працюють представники головного управління Пенсійного фонду України в області, управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів, управління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, управління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів.
Індивідуальні програми реабілітації інвалідів розробляються фахівцями МСЕК за участю інвалідів.
    Згідно з новим Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліком таких засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року №321 (далі – Порядок), змінено підхід до забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації. Тобто інвалід сам має право обирати виріб та підприємство для отримання технічних та інших засобів реабілітації.
    У 2012 році управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено направлень на отримання 16977 одиниць технічних та інших засобів реабілітації,  у тому числі 1088 крісел колісних.
    Після виготовлення підприємством технічних засобів реабілітації, в тому числі крісел колісних  вони доставляються  до Сервісного центру Кіровоградської дільниці Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, який безпосередньо доставляє та вручає засіб реабілітації інвалідам. Станом на 01 січня 2013 року  від підприємств було отримано  872 крісла колісних.
    На обліку для забезпечення спецавтотранспортом перебуває              1439 інвалідів, з них 81 особа, яка має право на першочергове забезпечення автомобілями, 107 осіб, що мають право на позачергове забезпечення автомобілями та 1251 особа, що забезпечується автомобілями у порядку загальної черги.  
    У 2012 році 24 інваліда різних категорій отримали автомобілі, у тому числі: 22 автомобіля за рахунок коштів державного бюджету, 2 інваліда війни було забезпечено автомобілями за рахунок позабюджетних коштів.
      Виплату компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування здійснено 1126 особам на суму 262,749 тис. грн.
    Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2011 року № 477-р “Про розвиток служби “соціальне таксі” в області”  продовжується відповідна  робота.
    Надання транспортних послуг особам похилого віку та особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечено територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у всіх регіонах області.
    Протягом 2012 року послугами “соціального таксі” скористалося5,2 тис. осіб, яким надано 7,5 тис. послуг.
    На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 3677 ветеранів війни та інвалідів різних категорій, з них:
    ветеранів війни – 846 осіб;
    інвалідів загального захворювання та з дитинства - 2581 особа.
    Протягом 2012 року санаторно-курортним лікуванням охоплено 536 ветеранів війни та інвалідів різних категорій, з них: ветеранів війни –  242 особи, інвалідів інших категорій –  294 особи.
    За звітний період грошову компенсацію за невикористану путівку отримали 695 інвалідів війни на суму 261,04 тис. грн. та 227 інвалідів інших категорій на суму 46,88 тис.грн.
    В рамках обласної програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18 лютого 2011 року № 86,  протягом 2012 року було закуплено 70 санаторно-курортних путівок до КП “Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня” Кіровоградської обласної ради на загальну суму 189 тис.грн.
    Протягом 2012 року було протезовано слуховими апаратами 79 інвалідів на загальну суму 166,4 тис.грн., зубопротезування проведено 2867 особам на суму 354,2 тис. грн..
    Створено єдину систему обліку інвалідності дітей з офтальмологічною та ендокринологічною патологією.
    Під час проведення профілактичних оглядів фахівцями лікувально-профілактичних закладів проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з батьками, які виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я, з питань їх медичної реабілітації.    
    Також ведуться реєстри вроджених вад розвитку серед дітей та реєстри основних нозологічних форм спадкової патології.
           Протягом січня-грудня  2012 року на обліку з пошуку роботи у службі зайнятості перебувало 925 осіб з інвалідністю, з них працевлаштовано         413 інвалідів.
    Шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  працевлаштовано 101 особу з обмеженими фізичними можливостями.
    Скористатися одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності виявили бажання 12 осіб з інвалідністю.     
    Для поліпшення матеріального становища та збереження мотивації до праці у 2012 році до участі у громадських роботах було залучено 111 осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
    За  направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 118 осіб з особливими потребами. Для організації професійного навчання осіб даної категорії була використана база 11 навчальних закладів та 80 підприємств, установ, організацій різних галузей економіки, в яких навчання проводилось за 53 професіями та спеціальностями. Із 108 осіб з інвалідністю, які закінчили навчання, 104 працевлаштовано на підприємствах області.
    Кіровоградським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів здійснено оплату навчання 38 студентам-інвалідам, з яких 2 особи працевлаштовано.
    За рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів у 2012 році планувалося та створено  шляхом цільової позики зі строком повернення до 3 років  6 робочих місць для осіб з інвалідністю.
    Протягом 2012 року  до центрів професійної реабілітації  інвалідів направлено 20 особових справ, у тому числі 15 - до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, 2 справи - до Євпаторійського міжрегіонального центру трудової, медико-соціальної та професійної реабілітації інвалідів та 3 - до Львівського міжрегіонального центру соціальної, трудової, професійної та медичної реабілітації.
    З метою надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг в реабілітаційних установах було направлено  11 справ на проходження реабілітації до Миколаївського Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів та 1 справу до Вінницького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь».
    На даний час в області  функціонує центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, заснований обласною організацією інвалідів. Центр є самостійною установою, що функціонує на підставі власного статуту та на умовах угоди про співпрацю з Кіровоградською міською дитячою лікарнею № 1.
       З 24 лютого 2012 року розпочав роботу комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»  (далі - Центр).
    Центр надає реабілітаційні послуги з соціальної, психологічної, педагогічної реабілітації та медичний супровід.
    Форма реабілітаційного обслуговування – амбулаторна, консультативна та соціальний патронат.  
    Також в області забезпечено функціонування центру фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» та реабілітаційної дитячо-юнацької спортивної школи дітей-інвалідів «Інваспорт», у якій займаються  різними видами спорту 205 спортсменів-інвалідів.
    Крім цього, свою майстерність спортсмени підвищують у спортивних клубах, відділеннях, які працюють у Бобринецькому, Новомиргородському районах та місті Знам’янці.
    Підготовлено 2 майстри спорту України міжнародного класу,3  майстри спорту України, 2 спортсмени І розряду та 29 спортсменів масових розрядів.
    На XIV літніх Паралімпійських іграх 2012 року у м. Лондоні представники Кіровоградської області у складі збірних команд України здобули чотири срібні медалі, у таких видах спорту як плавання, футбол та легка атлетика.
    На чемпіонатах Європи спортсмени області вибороли 2 срібні та 3 бронзові медалі. Також представники області взяли участь у 13 чемпіонатах та 3 кубках України з різних видів спорту, у яких вибороли 13 перших,18 других та 11 третіх призових місць.
    У 2012 році було проведено 6 обласних змагань, у яких взяли участь 90 спортсменів-інвалідів.
    Також було проведено два етапи обласної спартакіади з рекреативних видів спорту (шахи, шашки, настільний теніс, дартс та стрибки з місця у довжину). У змаганнях взяли участь понад  100 спортсменів-інвалідів.
    Протягом 2012 року Кіровоградським академічним обласним українським  музично-драматичним театром ім. М.Л. Кропивницького було здійснено показ благодійних вистав для 152 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
    Бібліотеками області на пільгових умовах оформлюються реєстраційні документи користувачів з обмеженими фізичними можливостями. Для даної категорії користувачів введено додаткову послугу - замовлення книг по телефону та їх доставка, створено банк даних осіб пільгових категорій.
    Обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.І.Чижевського забезпечено доступ зазначеної категорії громадян до мережі Інтернет, яким надано 46 індивідуальних тренінгів “Базовий комп’ютер”, “Основи роботи в Інтернеті”. Працівники бібліотеки співпрацюють з Кіровоградським навчально-виробничим підприємством Українського товариства сліпих. Також в бібліотеці організовано спеціалізований комп’ютерний Майданчик “ІнтерСвіт“, на базі якого для інвалідів по зору проводились тренінги з комп’ютерної грамотності, прослуховування аудіо-книг, заняття на тренажерах для дітей з вадами зору.
     В обласних універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І.Чижевського, бібліотеці для юнацтва ім. О.М.Бойченка, бібліотеці для дітей ім. А.П.Гайдара, в центральних міських бібліотеках міст обласного значення та в центральних районних бібліотеках, на базі яких створено Інтернет - центри, послуги з доступу до глобальної інформаційної мережі інвалідам надаються безкоштовно.
    В області створені належні умови для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Ведеться їх облік, який щороку оновлюється, проводяться обстеження умов проживання дітей даних категорій, поновлюються соціальні паспорти навчальних закладів. Діти вищезазначених категорій активно залучаються до гурткової та позакласної роботи. Здійснюється системна робота щодо реалізації заходів стосовно поліпшення умов утримання дітей-інвалідів. Основна увага приділяється забезпеченню відповідних умов виховання, навчання дітей зазначеної категорії. Вживаються заходи щодо поліпшення медичного обслуговування вихованців та профілактики захворювань, а саме: обладнано кабінети лікарського прийому, маніпуляційні, фізіотерапевтичні, стоматологічні кабінети, ізолятори, прийомно-карантинні кімнати, які оснащені необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням, забезпечені інвентарем та лікарськими засобами.
    В області функціонують 16 шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, в яких утримуються діти-інваліди з порушеннями опорно-рухового апарату (Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат   І-ІІІ ступенів), з вадами слуху (Новомиргородська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат), з вадами зору (Світловодська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 1).
    Класні кімнати та навчальні кабінети інтернатних закладів обладнані необхідними навчальними меблями, телевізорами, DVD. У 7-ми із 16-ти спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів під час викладання навчальних предметів використовуються інтерактивні дошки та мультимедійні системи. 16 загальноосвітніх шкіл-інтернатів обладнані комп’ютерними класами, всі школи-інтернати підключені до мережі Інтернет. Для проведення реабілітаційної роботи у 2-х спецшколах обладнано сенсорні кімнати, у 3-х інтернатних закладах працюють 6 кабінетів реабілітації, у 7-ми спецшколах – кабінети соціально-побутової орієнтації.
    Мережа спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів забезпечує проведення навчального та корекційно-розвиваючого процесу. У 2012/2013 навчальному році в області 1482 дитини-інваліда охоплено навчанням у загальноосвітніх школах, з них 217 вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 489 дітей-інвалідів відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 року № 732, навчаються за індивідуальною формою. Під час організації навчання для дітей-інвалідів, які пересуваються на візках, враховується їх бажання навчатися на дому.
    Відповідно до статті 42 Закону України  „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” учні-інваліди здобувають професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям, забезпечено відповідний психолого-педагогічний та соціальний супровід учнів цієї категорії. Інваліди мають переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів. Їх професійна підготовка здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Пенсія і стипендія виплачується інвалідам у період навчання у повному обсязі.
    Після закінчення навчання учні з числа інвалідів забезпечуються першим робочим місцем.
    Обласна державна адміністрація співпрацює з усіма громадськими організаціями інвалідів і ветеранів в єдиному правовому полі та здійснює їх фінансову підтримку у межах можливостей обласного бюджету.
    Статутна діяльність громадських організацій інвалідів та ветеранів підтримується фінансовими ресурсами обласного бюджету. Рішенням обласної ради від 28 грудня 2011 року № 235 “Про обласний бюджет на   2012 рік” були затверджені та профінансовані видатки на зазначені цілі у сумі  230,0 тис. грн.
    Розгляд колегією облдержадміністрації питання щодо стану реалізації в області Конвенції про права інвалідів внесено до плану роботи обласної державної адміністрації на 2013 рік.
    Таким чином, обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами у межах компетенції вживаються усі можливі заходи  для створення сприятливих умов для безбар’єрного простору, соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів, забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації, гарантування прав і свобод громадян з особливими потребами.
 

Збільшити шрифт

Пошук

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації