Соціальні виплати жінкам •Друк•
••Вівторок•, 01 •грудня• 2009, 11:45•

Сім’ї, в яких народилася дитина, мають право отримати такі види державної допомоги:

 • по вагітності та пологах;
 • при народженні дитини;
 • по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім цього, в залежності від обставин, у яких опинилася сім’я, та її сукупного доходу може бути призначено інші види державної допомоги.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, яка призначається в управлінні праці та соціального захисту населення мають жінки, якщо вони не є застрахованими у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування особами:

 • з числа військовослужбовців Збройних Сил, державної прикордонної служби, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;
 • звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу;
 • зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;
 • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором;
 • непрацюючі жінки;
Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є заява жінки, а також довідка встановленого зразка, яку мають надати: з лікувально-профілактичного закладу; з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається; з ліквідаційної комісії про те, що жінку звільнено з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; або з із центру зайнятості - що жінку зареєстровано як безробітну.
Допомога призначається, якщо за нею звернулися не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки (у середньому на 126 календарних днів).
Розмір допомоги для непрацюючих жінок становить 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць, тобто, якщо з 1 квітня 2007 року прожитковий мінімум становить 561 грн., то середній розмір цієї допомоги становить 140,25 грн. на місяць.
Одноразова допомога при народженні дитини.
Її надають одному з батьків дитини або усиновителю чи опікуну (застрахованому чи не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування). Виплати здійснюють органи праці та соціального захисту населення.
Батьки дитини повинні звернутися за призначенням допомоги не пізніше шести місяців, що минули від дня народження дитини.
Розмір допомоги - 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини у сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами по 425 гривень щомісяця. Для призначення допомоги органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
 1. заява;
 2. копія свідоцтва про народження дитини;
 3. довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини.
Батьки дитини, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, для призначення допомоги додатково подають до органу праці та соціального захисту населення такі документи:
 • копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна);
 • довідку з місця служби (навчання) заявника;
 • довідку про склад сім'ї батьків (усиновителя, опікуна).
Жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, сплачували фіксований податок, але не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають також довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.
Усиновителі та опікуни надають також копію рішення суду про усиновлення чи копію рішення відповідних органів про встановлення опіки.
Виплата допомоги припиняється у разі: позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; його відмови від виховання дитини; нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду.
Допомога по догляду за дитиною до досягення нею трирічного віку.
Допомога надається особі, яка застрахова або не застрахована у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування і яка фактично здійснює догляд за дитиною, - одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну, бабі, діду або іншому родичу. Цю допомогу виплачують органи праці та соціального захисту населення.
Застрахованій особі допомога виплачується щомісяця з дня настання відпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи - з дня призначення допомоги), по день її закінчення, але не пізніше, ніж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно.
Для призначення допомоги до органу праці та соціального захисту населення застрахована особа надає: заяву і наказ про надання відпустки по догляду за дитиною.
Незастрахована особа надає такі документи:
 • заяву;
 • виписку з наказу за місцем служби про надання відпустки;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку з місця проживання про те, що з нею проживає дитина;
 • копію трудової книжки;
 • довідку з місця навчання (для осіб, які навчаються).
Непрацюючі особи надають довідку про те, що вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, а у разі їх перебування на обліку в центрі зайнятості - довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю стосовно них не проводиться.
Особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності і сплачують фіксований податок та які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.
Усиновителі та опікуни додають до зазначених вище документів копію рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про встановлення опіки.
Розмір допомоги визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мін
Тобто з 1 квітня 2007 року мінімальний розмір допомоги для незастрахованих осіб становить 90 грн., максимальний – 280,50 грн., для застрахованих, відповідно, 129,03 грн. та 280,50 грн.


Автор: Начальник головного управління Пастух Г. В.