Виплата підвищеної на 100 відсотків стипендії студентам, віднесеним до потерпілих від Чорнобильської катастрофи •Друк•
••П'ятниця•, 21 •травня• 2010, 14:22•
Отже, якщо до вступу в навчальний заклад дитина проживала на території посиленого радіоекологічного контролю, то за таких умов студенти з числа цих дітей мають підстави на отримання підвищеної стипендії до 23 років, незалежно від місця навчання на території України. Ці студенти не мають можливості отримати посвідчення потерпілих категорії 4 після досягнення повноліття, оскільки зареєстровані, навчаються та проживають на “чистій” території.
Відповідно до статті 14 Закону до 4 категорії осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.
Тобто, виплата їм підвищеної стипендії може проводитись на підставі дитячого посвідчення серії “Д” та довідки форми Додаток №7.
У випадку, коли зазначена категорія студентів, які навчаються на “чистих” територіях, після здобуття освітньої кваліфікації “бакалавр” відраховується з навчального закладу для здобуття освітньої кваліфікації “магістр”, при призначенні підвищеної на 100 відсотків стипендії не можна керуватись вимогами частини 6 статті 30 Закону, оскільки цим студентам виповнилось 18 років, і дитяче посвідчення серії “Д” втратило чинність.
Студенти з числа осіб, віднесених до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи , за умови постійного проживання до вступу в навчальний заклад на території зони посиленого радіоекологічного контролю, мають підстави на пільгу з виплати підвищеної на 100 відсотків стипендії відповідно до пункту 1(6) статті 23 (22) Закону, якою не передбачено вікових обмежень для виплати підвищеної стипендії.
Якщо студенти, віднесені до 4 категорії постраждалих, до вступу в навчальний заклад проживали, навчалися або працювали (були зареєстровані) на “чистій” території, вони не мають права на отримання пільг, оскільки компенсації та пільги громадянам, які віднесені до категорії 4 постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надаються на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю (ст.23 Закону).

Автор: Догаров О. В.