Про повернення трудових мігрантів •Друк•
••Четвер•, 17 •грудня• 2020, 11:24•

Протягом останніх років трудова міграція за кордон набула в Україні масового поширення. З одного боку, вона є результатом поглиблення соціально-економічних негараздів, формою самоорганізації громадян та пошуку ними шляхів виживання, а з іншого – помітним чинником впливу на соціально-економічну ситуацію в країні, рівень бідності та розшарування населення.

Особливої уваги потребує той факт, що кожного року суттєво збільшується кількість людей, від'їжджаючих на роботу за кордон.

Згідно з опитуванням, третина українців працювали за кордоном офіційно, дві третини — не офіційно.  При цьому, кожен п’ятий стикався з фактами шахрайства при оформленні офіційних документів для працевлаштування за кордоном, ще третина – з фактами невідповідності умов, вказаних при працевлаштуванні, і тих умов, які були при приїзді на місце праці. І це величезна проблема – українці є незахищені у сфері працевлаштування за кордоном.

Питання створення умов для повернення трудових мігрантів є надзвичайно актуальним на даний час.  І єдиним способом заохочення трудових мігрантів до повернення на батьківщину є подолання системних кризових явищ в економічному та суспільному житті нашої держави, які й стають основною причиною трудової міграції.

В області здійснюється низка заходів щодо вирішення проблем зайнятості населення, у тому числі трудових мігрантів:

на новостворені робочі місця працевлаштовано 6,9 тис. осіб;

активними програмами сприяння зайнятості населення було охоплено 20,4 тис. громадян;

виявлено542 "тіньових" робочих місця, з яких 521 місце  легалізовано.

Одночасно повідомляємо.

Трудовим мігрантам, які мають намір повернутися, або повернулися на територію Кіровоградської області, у разі необхідності працевлаштування необхідно звернутися до служби зайнятості за місцем проживання (незалежно від місця реєстрації).