Порядок видачі безкоштовного молока за роботу із шкідливими умовами праці •Друк•
••Понеділок•, 14 •жовтня• 2013, 09:52•
  Порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731-П-13.
   Рішення щодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, за умови віднесення їхніх робочих місць до категорії із шкідливими умовами праці, приймається роботодавцем на підставі Переліку хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженого наказом МОЗ СРСР від 04.11.1987 р. № 430-87.
    Відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвердженої наказом МОЗ України від 27.12.2001 р. № 528, шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи (ГДР, ГДК).
    Віднесення робіт до категорії із шкідливими та важкими умовами праці та визначення права на пільги та компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовам праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442.
    Отже, право на безкоштовну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів мають працівники, якщо концентрація хімічних речовин на відповідних робочих місцях перевищує ГДК, що має бути підтверджено результатами атестації їхніх робочих місць.
    Згідно з частиною третьою ст. 7 Закону України "Про охорону праці" роботодавець може встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, не передбачені законодавством, зокрема, безкоштовну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів у випадках, коли концентрація хімічних речовин на робочому місці не перевищує ГДК, лише з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.