Обов'язковість проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці •Друк•
••П'ятниця•, 17 •липня• 2015, 13:21•

Згідно з п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше від одного разу на п’ять років.

Атестації підлягають усі робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.
За результатами атестації складається карта умов праці на кожне робоче місце.
На групу аналогічних місць допускається заповнення однієї карти, якщо умови і характер праці на робочих місцях, на яких уже проведено атестацію, аналогічні за всіма показниками умов праці.
До графи 9 карти умов праці заноситься тривалість дії виробничого фактора (процент від тривалості зміни), який визначається на підставі аналізу технологічного процесу, хронометражних спостережень, інших облікових документів підприємства.
Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями для встановлення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством (пенсія за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими умовами праці, скорочена тривалість робочого тижня, доплати до тарифних ставок чи посадових окладів за роботу із шкідливими умовами праці), а також для проведення заходів щодо поліпшення умов праці протягом п’ятирічного періоду.