Про виконання обласної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на Кіровоградщині •Друк•
••П'ятниця•, 23 •жовтня• 2015, 13:01•

В рамках реалізації проекту «Посилення громадського контролю за формуванням, координацією та виконанням політики з протидії торгівлі людьми» громадською організацією „Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва” (ОЖІС)  здійснено моніторингову оцінку виконання обласної соціальної програми протидії торгівлі людьми, яка виконується обласною та районними державними адміністраціями. Проект виконується за підтримки представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерства закордонних справ Королівства Данії.

 

Відповідно до плану заходів з реалізації проекту робочою групою здійснено збір даних за звітами установ, які працюють у відповідній сфері діяльності. Проаналізовано звіти департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації за 2013-2014 роки та І півріччя 2015 року; звіти райдержадміністрацій з даного напрямку діяльності тих районів, які надали інформацію. Також проаналізовано роботу відділів у справах сім’ї, молоді та спорту, відділів освіти райдержадміністрації, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, РВУМВС України в Кіровоградській області. Для обробки даних отримано інформацію з 16 районів області, а також 4 міст обласного підпорядкування. Дані, надані від районних адміністрацій, свідчать про те, що у 9 районах розпорядженнями голів райдержадміністрацій затверджені районні цільові соціальні програми з протидії торгівлі людьми та плани заходів. В усіх районих адміністраціях та містах розпорядженням голів призначені відповідальні особи щодо встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми. Щоквартально районні державні адміністрації надають звіти до департаменту соціального захисту населення, де зазначають проведені заходи з даного напрямку діяльності. Таким чином, можна зробити висновок, що в Кіровоградській області приділяється увага з боку обласної адміністрації та органів місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми.
Але, треба зазначити, що відповідна діяльність не носить системного характеру. В основному - це задекларований напрямок роботи. Найбільш активно в області проводяться заходи щодо організації первинної профілактики торгівлі людьми. Майже у всіх районах проводяться заходи превентивного характеру.
Одним із завдань обласної цільової соціальної програми з протидії торгівлі людьми є підвищення професійного рівня працівників, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію.
Обласні та районні адміністрації активно співпрацюють з громадськими та міжнародними організаціями, фондами. З кінця 2014 року та у 2015 році працівники районних відділів у справах сім’ї, молоді та спорту, відділів освіти, відділів культури і туризму, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, РВ УМВС України в Кіровоградській області брали участь у семінарах і тренінгах, які проводилися на регіональному рівні представниками громадської організації „Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва”, основну частину яких складали тренінги для працівників органів державних служб з питань „Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Протягом І півріччя 2015 року проведено низку подібних тренінгів.
Також в області проводились активні заходи з інформування молоді та школярів, інформаційними кампаніями та тренінгами охоплено 2205 осіб.
Робота з попередження та протидії торгівлі людьми висвітлювалась на сайтах районних адміністрацій, але слід зауважити, що інформації замало і вона несистемна. Деякі адміністрації публікували нормативно-правову базу з даного питання, деякі звітували про створення координаційних рад та відповідальних осіб, більшість – звітували про заходи превентивного характеру, які проводилась у районі. У засобах місцевої масової інформації, на радіо та телебаченні інформація щодо проведених заходів висвітлювалась дуже нерегулярно.
Таким чином, робота в області з попередження торгівлі людьми в інформаційному аспекті ведеться активно. Але щодо виявлення осіб, постраждалих від торгівлі людьми за останніх три роки, даних не було, відповідно і робота щодо надання допомоги таким особам не проводилась з боку державних структур. Про це свідчить і довідка, надана департаментом охорони здоров’я кіровоградській облдержадміністрації, де зазначається, що у комунальному закладі „Центр планування сім’ї та репродукції людини” у разі необхідності буде надаватися психологічна допомога особам, які постраждали від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, а також у разі необхідності таким особам буде надаватись амбулаторна та стаціонарна допомога. Тобто, потенційна готовність є.
Завданням обласної цільової програми з протидії торгівлі людьми є забезпечення надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми, а саме – послуг різного соціального спрямування, медичної допомоги, направлення постраждалих осіб, які потребують тимчасового притулку, до територіальних центрів соціального обслуговування або обласного центру соціально-психологічної допомоги. Але жодного факту даної діяльності не зафіксовано, тому що звіти усіх департаментів зазначають, що протягом останніх 2012 - 2014 років звернень громадян, які постраждали від торгівлі людьми не надходило.
За результатами моніторингу виконання Обласної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015р., а також аналізу звітів органів місцевого самоврядування та обласних державних структур, робоча група розробила пропозиції, які враховують рекомендації групи експертів Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми.  Також виділені проблеми, визначені в Концепції Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, а саме:
- підвищення координації заходів з протидії торгівлі людьми між різними державними відомствами і установами;
- активізація ідентифікації й надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми;
- забезпечення органами місцевого самоврядування систематичного та прозорого висвітлення на сайтах адміністрації комплексної інформації щодо напрямків діяльності з протидії торгівлі людьми.
Підготовлені рекомендації до розробки нової обласної програми, які були представлені під час засідання координаційної ради у жовтні. Проектна команда має надію, що нова робоча група з підготовки та розробки обласної програми з протидії торгівлі людьми до 2020 року врахує результати та рекомендації моніторингової групи, що дасть можливість ефективно продовжувати роботу із запобігання торгівлі людьми в області.