Перерахунки пенсій з 1 вересня 2015 року •Друк•
••Понеділок•, 26 •жовтня• 2015, 11:33•
Законом України від 17 вересня 2015 року № 704 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” з 1 вересня 2015 року встановлено   прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність 1074 грн.(до 1 вересня 949 грн.)
У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму перераховуються складові пенсійної виплати, які визначаються від цієї величини.
Мінімальні розміри пенсій, призначені відповідно до статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011 р.), та мінімальний розмір пенсії при наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011 р.) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Доплата за понаднормативний стаж (за кожний повний рік понад 25 (35) років для чоловіків та понад 20 (30) років для жінок розмір пенсії збільшується на 1% від розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника особам, які отримують пенсії за “військовим” Законом  2148 грн. (1074 грн. х 2) на одного утриманця.
Мінімальні пенсії шахтарям, на яких поширюються норми Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” при наявності стажу підземної роботи не менше 15 років для чоловіків та не менше 7,5 років для жінок не може бути менше  3222 грн. (1074 грн. х 3)).
Мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій.
інваліди війни І групи – 3060,90 грн. (1074 грн. х 285%);
інваліди війни ІІ групи – 2738,70 грн. (1074 грн. х 255%);
інваліди війни ІІІ групи – 2416,50 грн. (1074 грн. х 225%);
учасники бойових дій – 1772,10 грн. (1074 грн. х 165%).
Мінімальні пенсії інвалідам-чорнобильцям.
інваліди І групи – 3060,90 грн. (1074 грн. х 285%);
інваліди ІІ групи – 2738,70 грн. (1074 грн. х 255%);
інваліди ІІІ групи – 2416,50 грн. (1074 грн. х 225%).
Мінімальні пенсії у зв’язку із втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”:
-на одного утриманця -1074 грн.;
-на двох утриманців – 1288,80 грн. (1074 грн. х 120%);
-на трьох і більше утриманців – 1611,00 грн. (1074 грн. х 150%).
Пенсії перераховуються  як непрацюючим, так і працюючим пенсіонерам.
Перерахунку підлягають також надбавки та підвищення до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме:
пенсії за особливі заслуги перед Україною;
підвищення ветеранам війни;
підвищення жертвам нацистських переслідувань;
надбавка донорам;
надбавка на утриманців відповідно до “військового” Закону;
підвищення особам, яким виповнилося 100 років;
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
Не підлягають перерахунку з 01.09.2015 року.:
-підвищення дітям війни (розмір підвищення дітям війни 66,43 грн.);
-підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів війни;
-додаткова пенсія чорнобильцям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій та компенсації за втрату годувальника вдовам чорнобильців.
(постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року. № 1381 та від 25.03.2014 року № 112 вказаним категоріям громадян встановлено розмір підвищень та додаткової пенсії у фіксованому розмірі).
У деяких категорій пенсіонерів розмір пенсії залишиться на рівні 949 грн.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 112 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265, якою регулювалося питання встановлення державної адресної допомоги особам, розмір пенсії яких не досягав прожиткового мінімуму (інваліди з дитинства; діти-інваліди; інваліди загального захворювання, які не мають необхідного страхового стажу; одержувачі соціальних пенсій; одержувачі пенсій за віком при неповному стажі).
Враховуючи внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265, доплата до прожиткового мінімуму (до 1074 грн.) буде здійснюватися лише особам, які мають інвалідність І або ІІ групи. В інших категорій пенсіонерів (інвалідів ІІІ групи; одержувачів соціальних пенсій; одержувачів пенсій при неповному стажі) розмір пенсії з 01.09.2015 р. не зміниться і складатиме 949 грн.