Про стан виконання програми зайнятості населення Кіровоградської області на 2018-2020 роки у січні-червні 2020 року •Друк•
••Вівторок•, 11 •серпня• 2020, 12:43•

В області рішенням обласної ради від 08 червня 2018 року № 492 затверджена програма зайнятості населення Кіровоградської області на 2018-2020 роки (далі - програма), відповідно до якої здійснюються заходи щодо надання соціальних послуг безробітному населенню.

Реалізація програми здійснюється в умовах, викликаних ускладненням суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні на тлі проведення антитерористичної операції у східних регіонах країни, та запровадження обмежувальних заходів на період карантину з метою попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Тому ситуація на ринку праці області залишається складною.

За даними Держкомстату та відповідно до розрахунків Міжнародної Організації Праці (МОП) у першому кварталі 2020 року відбулося:

поступове збільшення кількості зайнятого населення у віці 15-70 років, яке склало 387,1 тис. осіб, що на 7,4 тис. осіб більше порівняно з відповідним періодом 2019 року;

зменшення чисельності безробітного населення - з 52,1 тис. осіб у першому кварталі 2019 року до 47,8 тис. осіб у першому кварталі 2020 року;

зниження рівня безробіття населення у віці 15-70 років (з 12,1 % у першому кварталі 2019 році - до 11 % у першому кварталі 2020 року).

Ускладнилась ситуація на зареєстрованому ринку праці, а саме станом на 01 липня 2020 року:

чисельність безробітного населення області, зареєстрованого в службі зайнятості, складала 18,1 тис. осіб, що більше на 21 % (3,1 тис. осіб) порівняно з показником на початок 2020 року;

навантаження на одне вільне робоче місце складало 9 осіб.

З метою поліпшення ситуації на ринку праці області постійно здійснюються заходи щодо подолання негативних явищ у сфері зайнятості.

Станом на 01 липня 2020 року активними програмами сприяння зайнятості населення було охоплено 13,8 тис. безробітних громадян, які перебували на обліку в обласній службі зайнятості, а саме:

працевлаштовано 7,8 тис. безробітних громадян, що становить 51,7 % річного програмного показника;

залучено до оплачуваних громадських робіт 4,1 тис. безробітних громадян, що складає 41,5 % до запланованого програмою обсягу;

охоплено професійним навчанням 1,9 тис. осіб, або 31,9 % планового річного завдання.

Після отримання в установленому порядку одноразової виплати допомоги по безробіттю 7 безробітних започаткували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності.

На нові робочі місця працевлаштовано 3,5 тис. осіб, або 51 % до запланованого містами і районами завдання на 2020 рік (6954). Найбільше працевлаштованих: у сільському господарстві - 642 особи, промисловості - 457 осіб, торгівлі - 1247 осіб. Юридичними особами на нові робочі місця були працевлаштовані 2581 особу, фізичними особами-підприємцями - 967 осіб.

З метою легалізації заробітної плати, "тіньової" зайнятості населення діє обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до якої входять керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, представники Федерації профспілок області та правоохоронних і контролюючих органів. Аналогічні робочі групи створені та діють в районах і містах області. Станом на 01 липня 2020 року територіальними робочими групами обстежено 1600 суб'єктів господарювання, виявлено 206 "тіньових" робочих місць, легалізовано 190 місць. За результатами проведено 110 засідань, на яких заслухано  658 керівників.

Управлінням Держпраці в області встановлено порушення порядку оформлення трудових відносин у 21 суб'єкта господарювання.

Головним управління Державної податкової служби в області за рахунок вжиття заходів податкового контролю виявлено та легалізовано 694 офіційно не оформлених найманих працівників.

З метою недопущення випадків використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин проводиться широка інформаційно-роз'яснювальна робота: розміщуються публікації в друкованих засобах масової інформації, здійснюються виступи на радіо та телебаченні, розповсюджується друкована продукція тощо.

В області постійно вживаються заходи, спрямовані на підвищення економічної активності населення та зростання зайнятості, посилення мотивації до праці, підвищення рівня конкурентоспроможності безробітного населення. Дане питання знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.