Актуально

Новини регуляторної політики
Проблемні питання, що виникають у розробників проектів регуляторних актів під час підготовки аналізу регуляторного впливу •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 14 •квітня• 2015, 14:47•

 У чому полягає сутність визначення та оцінки альтернативних способів досягнення визначених цілей при підготовці аналізу регуляторного впливу ?
 Статтею 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) встановлено, що розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) повинен визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

•Детальніше...•
 
Інформація про розгляд скарг щодо рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 14 •квітня• 2015, 14:43•

 Статтею 29 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-УІ від 16.10.2012) на Мінекономрозвитку покладено завдання стосовно розгляду скарг щодо рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики (далі - скарга). Уповноважений орган – Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
 Цим Законом встановлені вимоги щодо умов та термінів подання і розгляду скарги, визначена процедура виконання рішення за результатами розгляду скарги.
 Рішення Держпідприємництва про усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до Мінекономрозвитку протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.
 Скарга повинна бути підписана керівником місцевого органу виконавчої влади. До скарги додаються копія рішення, яке оскаржується, та матеріали, що обґрунтовують необхідність його скасування.
 Подання скарги не зупиняє дії рішення Держпідприємництва.
 Скарга розглядається Мінекономрозвитку упродовж тридцяти робочих днів з дня її одержання за обов'язкової участі керівників Держпідприємництва та органу (органів) виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого (яких) Держпідприємництвом прийнято відповідне рішення.
 За результатами розгляду скарги Мінекономрозвитку приймає рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні.
 У разі задоволення скарги Держпідприємництво не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про задоволення скарги скасовує своє рішення, яке було оскаржено.
 У разі відмови у задоволенні скарги орган виконавчої влади, що прийняв регуляторний акт і подав скаргу:
не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у задоволенні скарги подає на погодження до Держпідприємництва проект акта, яким вносяться зміни до регуляторного акта (щодо якого Держпідприємництвом було прийнято рішення), або проект акта, яким цей регуляторний акт визнається таким, що втратив чинність;
забезпечує затвердження цього проекту акта.

 
Інформація для розробників проектів регуляторних актів щодо ключових питань погодження проектів регуляторних актів в Держпідприємництві України •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 14 •квітня• 2015, 14:35•

 ІНФОРМАЦІЯ для розробників проектів регуляторних актів щодо ключових питань погодження проектів регуляторних актів в Держпідприємництві України
 Відповідно до Закону України “Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) для погодження до уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються:
 аналіз регуляторного впливу цього проекту
 копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій (світлокопія повідомлення з друкованого видання).
 Подання повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, яке роздруковане безпосередньо з текстового редактора, фактично не є копією оприлюдненого повідомлення про оприлюднення регуляторного акту, оскільки не містить підтвердження безпосередньо факту оприлюднення цього повідомлення, та є безумовною підставою для залишення Держпідприємництвом проекту регуляторного акту без розгляду.
 При поданні на погодження проекту регуляторного акта є обов‘язковим подання копії оприлюдненого повідомлення в офіційному друкованому виданні, та лише як виняток, за умови відсутності у регуляторного органу такого друкованого засобу масової інформації, у вигляді роздрукованої копії сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено це повідомлення.
 Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого місцевим органом виконавчої влади, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до уповноваженого органу (Держпідприємництва України).
 Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта та Методика відстеження результативності регуляторного акта затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
 До відома:
 Порушення порядку планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів є законодавчою підставою для прийняття Держпідприємництвом України як уповноваженим органом щодо здійснення державної регуляторної політики рішення про відмову у погодженні відповідних проектів регуляторних актів за ознакою порушення визначеного статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” принципу передбачуваності – послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів.

 
Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 14 •квітня• 2015, 14:30•

 28 червня 2014 року набув чинності Закон України ’’Про внесення змін до статті 34 Закону України ’’Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’’ (далі - Закон).
 Відповідно до внесених Законом змін, органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні, обласна ради) повинні кожен проект регуляторного акта разом з підписаним аналізом регуляторного впливу та експертним висновком відповідальної постійної комісії подавати до уповноваженого органу (Держпідприємництва України) для підготовки у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики.

 


Збільшити шрифт

Перекласти іншою мовою

АвторизаціяПошук

2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації