Інформація для розробників проектів регуляторних актів щодо ключових питань погодження проектів регуляторних актів в Держпідприємництві України •Друк•
••Вівторок•, 14 •квітня• 2015, 14:35•

 ІНФОРМАЦІЯ для розробників проектів регуляторних актів щодо ключових питань погодження проектів регуляторних актів в Держпідприємництві України
 Відповідно до Закону України “Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) для погодження до уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються:
 аналіз регуляторного впливу цього проекту
 копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій (світлокопія повідомлення з друкованого видання).
 Подання повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, яке роздруковане безпосередньо з текстового редактора, фактично не є копією оприлюдненого повідомлення про оприлюднення регуляторного акту, оскільки не містить підтвердження безпосередньо факту оприлюднення цього повідомлення, та є безумовною підставою для залишення Держпідприємництвом проекту регуляторного акту без розгляду.
 При поданні на погодження проекту регуляторного акта є обов‘язковим подання копії оприлюдненого повідомлення в офіційному друкованому виданні, та лише як виняток, за умови відсутності у регуляторного органу такого друкованого засобу масової інформації, у вигляді роздрукованої копії сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено це повідомлення.
 Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого місцевим органом виконавчої влади, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до уповноваженого органу (Держпідприємництва України).
 Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта та Методика відстеження результативності регуляторного акта затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
 До відома:
 Порушення порядку планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів є законодавчою підставою для прийняття Держпідприємництвом України як уповноваженим органом щодо здійснення державної регуляторної політики рішення про відмову у погодженні відповідних проектів регуляторних актів за ознакою порушення визначеного статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” принципу передбачуваності – послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів.