Інформація про розгляд скарг щодо рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики •Друк•
••Вівторок•, 14 •квітня• 2015, 14:43•

 Статтею 29 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-УІ від 16.10.2012) на Мінекономрозвитку покладено завдання стосовно розгляду скарг щодо рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики (далі - скарга). Уповноважений орган – Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
 Цим Законом встановлені вимоги щодо умов та термінів подання і розгляду скарги, визначена процедура виконання рішення за результатами розгляду скарги.
 Рішення Держпідприємництва про усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до Мінекономрозвитку протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.
 Скарга повинна бути підписана керівником місцевого органу виконавчої влади. До скарги додаються копія рішення, яке оскаржується, та матеріали, що обґрунтовують необхідність його скасування.
 Подання скарги не зупиняє дії рішення Держпідприємництва.
 Скарга розглядається Мінекономрозвитку упродовж тридцяти робочих днів з дня її одержання за обов'язкової участі керівників Держпідприємництва та органу (органів) виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого (яких) Держпідприємництвом прийнято відповідне рішення.
 За результатами розгляду скарги Мінекономрозвитку приймає рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні.
 У разі задоволення скарги Держпідприємництво не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про задоволення скарги скасовує своє рішення, яке було оскаржено.
 У разі відмови у задоволенні скарги орган виконавчої влади, що прийняв регуляторний акт і подав скаргу:
не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у задоволенні скарги подає на погодження до Держпідприємництва проект акта, яким вносяться зміни до регуляторного акта (щодо якого Держпідприємництвом було прийнято рішення), або проект акта, яким цей регуляторний акт визнається таким, що втратив чинність;
забезпечує затвердження цього проекту акта.