Актуально

НАПРАВЛЕННЯ ІНВАЛІДА НА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДО ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ •PDF• •Друк•
••Субота•, 01 •червня• 2013, 11:16•
 
 
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЩОДО НАПРАВЛЕННЯ ІНВАЛІДА НА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДО ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 
- згоду-повідомлення на обробку персональних даних;
- документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);
- медичну довідку – форма 086-У, з обов’язковим висновком медичної комісії про професійну придатність в такій редакції: «навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може»; У довідці обов’язково вказується інвалідизуючий діагноз і діагнози супутніх захворювань, сформульовані згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ України;
- картка профілактичних щеплень (форма №063/О);
- виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки (форма №27/О);
довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, де зазначено реабілітаційний потенціал інваліда (копія), для дітей-інвалідів — медичний висновок (форма №080/О);
- індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (в розділі 4 «Професійна реабілітація» обов’язково в колонці “Обсяг” повинен бути запис щодо переліку професій за якими може навчатися інвалід, “Термін проведення” - вказані роки та в колонці “Місце проведення” - центр реабілітації);
- паспорт (копія);
- ідентифікаційний номер (копія);
- дві фотокартки розміром 3х4 см.;
- картку індивідуальної профконсультації клієнта, видану місцевим центром зайнятості (обов”язково з печаткою або штампом центру зайнятості);
- гарантійний лист про працевлаштування від підприємств, організацій, установ, що дає право на переважне зарахування до Центру (якщо мається).

 

Збільшити шрифт

Пошук

2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації