Актуально

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам •PDF• •Друк•

Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (далі – Закон) передбачено виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

В той же час, статтею 15 Закону передбачено, що у разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю члену його сім’ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги згідно із Законом або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання гідно з іншими нормативно-правовими актами.

Механізм виплати допомоги на поховання визначено розділом 5 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 року  № 226/293/169 (зі змінами) (далі – Порядок).

Щодо порядку виплати державної соціальної допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю з дитинства, які на момент смерті перебували на обліку в органах соціального захисту населення, як отримувачі державної соціальної допомоги на тимчасово окупованій території України або на території де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження інформуємо про наступне.

Якщо померла особа з інвалідністю, або дитина з інвалідністю на час смерті не перебувала на обліку в органах соціального захисту населення, як отримувач державної соціальної допомоги, на підконтрольній території, виплату допомоги на поховання здійснює орган соціального захисту населення на території, контрольованій українською владою, до якого звернулися особи, які мають право на отримання таких виплат відповідно до законодавства.

До заяви про виплату допомоги на поховання необхідно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, виданий територіальним органом Міністерства юстиції України у порядку, визначеному чинним законодавством щодо проведення державної реєстрації смерті, або довідку про смерть.

Після чого органи соціального захисту населення розглядають право щодо виплати допомоги на поховання та, у разі його наявності, проводять виплату на підставі електронної особової справи померлої особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю отриманої від державного підприємства „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”.

Виплата допомоги на поховання заявникам із числа внутрішньо-переміщених осіб проводиться із урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України 08.06.2016р. № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Допомога на поховання виплачується лише на поховання осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю смерть яких настала на момент перебування на обліку в органах соціального захисту населення на тимчасово окупованій території України або в районні проведення антитерористичної операції як отримувача державної соціальної допомоги.

У разі настання смерті особи з інвалідністю з дитинства та дитини з інвалідністю після закінчення терміну на який була призначена державна соціальна допомога в органах соціального захисту населення допомога на поховання не виплачується.

 

Збільшити шрифт

Пошук

2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації