Інформаційні послуги

Актуально

надання статусу особам, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та видача посвідчень (дублікатів посвідчень) •PDF• •Друк•
••Понеділок•, 17 •червня• 2013, 17:16•
 
Перелік документів, необхідних для надання статусу особам, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та видача посвідчень (дублікатів посвідчень) "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи" постраждалим і учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, опікуну дітей померлого громадянина

1. Заява громадянина (у довільній формі).
2. Копія документа, який засвідчує місце проживання (паспорт).
3. Фотокартка.
4. Посвідчення видаються:
4.1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС на підставі одного з таких документів:
- посвідчення про відрядження в зону відчуження;
- військового  квитка і довідки командира військової частини  або архіву  про  участь  у  ліквідації  наслідків  аварії  у  зоні відчуження;
- довідки про підвищену оплату праці в зоні  відчуження  (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);
4.2. Інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків  аварії  на Чорнобильській  АЕС  і  потерпілим  від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності  з Чорнобильською катастрофою:
- на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи
- експертного висновку, що захворювання пов’язане з наслідками Чорнобильської катастрофи;
4.3. Хворим внаслідок   Чорнобильської   катастрофи  на  променеву хворобу
- на підставі висновку експертної  медичної  ради  і  акта форми N Н-1;
4.4. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного  розвитку,  після досягнення  ними  повноліття)  і особам,  які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з  моменту  аварії  до прийняття  рішення  про  відселення  (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р.  N 224),
 - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями;
4.5. Особам, які  постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на  день аварії  або  які  за  станом  на  1  січня 1993 р.  прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років,  а  на території  зони  гарантованого добровільного відселення - не менше трьох  років  та  відселені  або  самостійно  переселилися  з  цих територій,
 -  на підставі довідки встановленого зразка;
4.6. Особам, які  постійно  проживають  або  працюють  чи постійно навчаються у зонах безумовного  (обов'язкового)  та  гарантованого добровільного  відселення  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993 р.  прожили або відпрацювали чи  постійно  навчалися  у  зоні безумовного  (обов'язкового)  відселення не менше двох років,  а у зоні гарантованого  добровільного  відселення  -  не  менше  трьох років,
 - на підставі довідки встановленого зразка;
4.7. Особам, які постійно  проживають  або  постійно  працюють  чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або  відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не менше чотирьох  років,
 -  на  підставі  довідки  встановленого   зразка;
4.8. Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р.  не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами  зони  відчуження  на  роботах  з  особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором),  пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,  що  виконувалися за  урядовими  завданнями,
 -  на  підставі  довідки встановленого зразка;
4.9. Дітям, потерпілим від Чорнобильської   катастрофи,
 -  на підставі довідки встановленого зразка або посвідчення батька;
-копії  свідоцтва про народження.
4.10. Громадянам інших  держав  та  особам  без  громадянства,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  у разі  переїзду на   постійне місце проживання в Україну  -  відповідно  до законодавства;
4.11. Дружині (чоловіку) померлого  громадянина,  смерть  якого пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також опікуну дітей померлого
-  на  підставі  документів  про  підтвердження  статусу постраждалого  внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення,  
- експертного  висновку  щодо причинного  зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи,
- свідоцтва про шлюб;
- свідоцтво про смерть.
4.12. Особам, із  числа  тих,  які  брали участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії на підставі :
-довідки,  що підтверджує  їх участь  у  ліквідації ядерних аварій,  у ядерних випробуваннях,  у військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї,  виданої відповідно  військовою частиною або Центральним військовим архівом Співдружності Незалежних Держав;
-  висновку  міжвідомчої  експертної  ради  про   причинний   зв'язок інвалідності  чи  захворювання   з   ядерною   аварією,   ядерними випробуваннями або військовими навчаннями з використанням  ядерної зброї.
 

Збільшити шрифт

Пошук

2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації