для отримання путівки дитячий будинок-інтернат системи соціального захисту населення •PDF• •Друк•
••Середа•, 24 •липня• 2013, 13:51•
 
Перелік документів, необхідних  для отримання путівки дитячий будинок-інтернат системи соціального захисту населення
 
   1. Заява  батьків  (опікунів, піклувальників,  керівника установи,  де перебувала дитина, інших законних представників) про прийняття дитини до будинку-інтернату  або  особи  до  молодіжного відділення будинку-інтернату або особистої заяви при прийнятті або переведенні до молодіжного відділення будинку-інтернату.
  2. Рішення  органу  опіки  та піклування про поселення до будинку-інтернату,  прийнятого  на  підставі  висновку  лікарської комісії за участю лікаря-психіатра.
  3. Копії судових  рішення  щодо  позбавлення  батьківських прав,   відібрання   дитини  без  позбавлення  батьківських  прав, стягнення аліментів тощо.
  4. Копія   рішення   органів   опіки   та  піклування  про встановлення опіки (піклування) над вихованцями до    18  років,  які цього потребують.
  5. Копія судового  рішення  про  встановлення  опіки   над недієздатними особами.
  6. Документи,  що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
  7. Опис  належного  рухомого  та  нерухомого  майна  (за наявності),  документів  про  право вихованця на конкретну житлову площу, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження.
  8. Довідка  про склад сім'ї за встановленою формою.
  9. Акт обстеження матеріально-побутових умов  проживання батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина.
  10.Свідоцтво про народження для  осіб,  які  не  досягли 16-річного віку.
 11. Висновок психолого-медико-педагогічної комісії.
 12. Виписка  з історії розвитку дитини.
 13. Медична  довідка и про стан здоров'я.
 14. Індивідуальна  програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда) (за наявності).
 15. Довідка  про  розмір призначеної державної соціальної допомоги або пенсії (за умови призначення).
 16. Психолого-педагогічна характеристика  (для вихованця,
влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо).
 17. Довідка  про  освіту для вихованців,  які навчалися в закладах освіти.
 18. Три  фотокартки розміром  3 х 4 см.
 19. Копії паспорта для осіб віком старше 16 років.
 20. Довідки    про    відкриття  батьками   (опікунами, піклувальниками)  рахунку   в   банку   за   місцем розташування інтернатної   установи   для   перерахування   пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів  виплат  на  особистий  рахунок вихованця відповідно до чинного законодавства.
  21. У разі відсутності одного з вищезазначених документів
допускається влаштування до будинку-інтернату за умови перебування дитини  (особи)  у  складних  життєвих  обставинах.  Адміністрація будинку-інтернату  спільно  з  установою,  з якої направляється на влаштування  дитина  (особа),  сприяє   якнайшвидшому   оформленню відсутнього документа.

 

Збільшити шрифт

Пошук

2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації