Актуально

Видача путівки на влаштування до психоневрологочного інтернату •PDF• •Друк•
••Понеділок•, 20 •березня• 2023, 14:30•

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02 листопада 2021 року № 784-р «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації» з метою інформування суб’єкта звернення про порядок отримання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, затверджено низку інформаційних та технологічних карток, у тому числі:

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг:

- видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці;

- видача путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату;

- видача путівки на влаштування до дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату.


Алгоритм отримання адміністративної послуги «Видача путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату»

1. Підстава для одержання адміністративних послуг: Заява до центру надання адміністративних послуг за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітикивід 16 листопада 2020 року №769;

2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:

1) рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника); 2) паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат; 3) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті); 4) медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ; 5) довідка (за наявності) про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та / або державної соціальної допомоги, видана органами Пенсійного фонду України та / або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення; 6) відомості про доходи особи з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків; 7) довідка про страхові виплати, видана Фондом соціального страхування; 8) довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності); 9) довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності); 10) індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності); 11) рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 12) копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника); 13) копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника); 14) пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності); 15) копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності); 16) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи); 17) три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

3. Порядок та спосіб подання документів:

Особисто:

через адміністратора центру надання соціальних послуг;

через посадову особу виконавчого органу ільської, селищної, міської ради відповідальної особи територіальної громади або старостинського органу /старостату за місцем реєстрації особи.

В електронній формі через верб-сайт Мінсоцполітики або Єдиний державний веб-портал електронних послуг .


4. Платність (безоплатність )  надання адміністративної послуги: Безоплатно.

 

5. Строк надання адміністративної послуги: 30 календарних днів.


6. Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

 

1) відсутність потреби особи  в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи;

2)ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;

3)наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань);

4) відсутність необхідних  документів.

 

7. Способи отримання відповіді:

1) через адміністратора центру надання адміністративних послуг;

2) через посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або старостинського округу/старостату  за місцем реєстрації особи.

3) Повідомлення в електронній формі через веб-сайт Міністерства соціальної політики України або Єдиний державний портал електронних послуг.

 

 

 

 

Збільшити шрифт

Пошук

2010-2020 Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів супроводження та адміністрування програмного забезпечення департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації